Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8106873
THÔNG BÁO
UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT
9/23/2015 7:14:06 AM     
Theo báo cáo của Liên ngành: Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh: Qua kiểm tra rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng, năm 2014 trên địa bàn tỉnh đã xác định có 1.378 thẻ (đối tượng) trùng đối tượng theo quy định, với tổng số tiền cấp trùng phải thu hồi là 807.374.250 đồng.
Để giải quyết tồn tại do cấp trùng thẻ BHYT năm 2014, bảo đảm khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT trong năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh; ngày 21/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2191/UBND - VX  chỉ đạo khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT.
 
Trong đó, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan  khẩn trương triển khai hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện quản lý việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng theo quy trình áp dụng công cụ Sổ theo dõi cấp thẻ BHYT hộ gia đình theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1150/VP - VX ngày 14/8/2015.
 
Đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với Sở Tài chính lập thủ tục nộp trả kinh phí đã cấp trùng thẻ năm 2014 vào ngân sách địa phương năm 2015 (số tiền 777.152.250 đồng); thực hiện trả kinh phí đã cấp trùng thẻ năm 2014 vào ngân sách ngân sách Trung ương (số tiền 30.222.000 đồng) theo quy định của Bộ Tài chính. Đồng thời, tăng cường nâng cấp, cải tiến việc kiểm tra, phát hiện thẻ trùng ngay từ dữ liệu đầu vào để phối hợp với các ngành liên quan rà soát ngay các đối tượng có phát hiện trùng thẻ BHYT khi cấp thẻ BHYT.
 
Yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Hướng dẫn, kiểm tra sâu sát, chặt chẽ, nắm chắc số liệu, số đối tượng chi tiết của từng xã, thị trấn; thành lập Hội đồng thẩm định và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối tượng khi các xã, phường, thị trấn đề nghị cấp thẻ BHYT. Bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn để phụ trách công tác lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT đảm bảo ổn định, lâu dài. Quản lý đối tượng bằng dữ liệu trên máy vi tính, theo địa bàn thôn, theo từng hộ gia đình để kiểm soát đối tượng đề nghị cấp thẻ, đảm bảo 01 đối tượng chỉ được cấp 01 thẻ BHYT. Giao cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan BHXH nghiên cứu tìm hiểu hướng dẫn cơ sở ứng dụng phần mềm quản lý, phân loại các đối tượng hưởng chế độ cấp phát thẻ BHYT để kịp thời phát hiện loại trừ các đối tượng trùng lặp. Hoàn chỉnh dữ liệu trước khi in thẻ BHYT cấp cho các đối tượng.
 
Được biết đây là năm thứ 3 tỉnh Kon Tum triển khai việc rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT theo hướng dẫn của Bộ Tài chính./.
Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn theo Quyết định 293 của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Kết quả điểm thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện năm 2015
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ ứng, phó với cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Công bố các thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh
Icon  Bãi bỏ quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.
Icon  UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường và nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn; Điện thoại: 02603861320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvanduan@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369