Đăng nhập
Thứ 2, ngày 21 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4167502
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
5/20/2019 10:24:35 AM     
Ngày 17/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên giai đoạn 2019 - 2020:

TT

Tên đơn vị

Mức tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên (%)

 
 

A

Đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên

 

 

1

Trường Mầm non THSP Kon Tum

11,6

 

2

Trường THCS THSP Lý Tự Trọng

11,5

 

3

Trường THPT Kon Tum

23,7

 

4

Trường THPT Lê Lợi

18.3

 

5

Trường THPT Nguyễn Trãi

19,9

 

6

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

18,1

 

7

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

13,5

 

8

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

14,3

 

9

Trường THPT Duy Tân

17.4

 

10

Trường THPT Nguyễn Du

14,7

 

11

Trường THPT Ọuang Trung

12.3

 

12

Trường THPT Trường Chinh

12.0

 

13

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Kon Tum

48,5

 

14

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

17,7

 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên giai đoạn 2019 - 2020: 18 đơn vị.

TT

Tên đơn vị

Mức tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên (%)

 
 

1

Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum

9,2

 

2

Trường PT DTNT Sa Thầy

0

 

3

Trướng PT DTNT Đắk Tô

0

 

4

Trướng PT DTNT Ngọc Hồi

0,2

 

5

'I rường PT DTNT Kon PLông

0

 

6

Trương PT DTNT Đắk Glei

0,3

 

7

Trường PT DTNT Đắk Hà

0,7

 

8

Trường PT DTNT Tu Mơ Rông

0,4

 

9

Trường PT DTNT Kon Rẫy

0,4

 

10

Trường THPT Chu Văn An

7,6

 

11

Trường THPT Lương Thế Vinh

1,2

 

12

Trường THPT Ngô Mây

9,3

 

13

Trường THPT Phan Chu Trinh

1,0

 

14

Trường THPT Phan Bội Châu

7,5

 

15

Trường PT DTNT tỉnh

0

 

16

Phân hiệu Trường PT DTNT Kon PLông

0

 

17

Phân hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh

0,4

 

18

Phân hiệu Trường PTDTNT tỉnh tại Ia H’Drai

0

 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực, các bộ ngành Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính để rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cho phù hợp để làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
Icon  Quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019.
Icon  Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018.
Icon  Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
Icon  Triển khai sử dụng tin nhắn trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
Icon  Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Icon  Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.