Đăng nhập
Thứ 2, ngày 19 tháng 8 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2829178
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương.
5/7/2019 8:51:27 AM     
Ngày 06/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Công bố 12 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế: Thủ tục hành chính số: 05, 06 khoản III và số 02 khoản V mục A phần  I và phần II tại Quyết định số 481/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thủ tục hành chính số: 01, 02, 03, 04 khoản I; số: 01, 02, 03 (cấp tỉnh); số: 01, 02, 03 (cấp huyện) khoản II phần I và phần II tại Quyết định số 38/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thủ tục hành chính: số 01 khoản I; số 05 khoản II phần I và phần II tại Quyết định số 358/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

 

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai các giải pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng rau củ quả và cây ăn quả sạch theo hướng hữu cơ.
Icon  Công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2018.
Icon  Triển khai phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn.
Icon  Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia.
Icon  Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị để đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động
Icon  Rà soát các nội dung chuẩn bị đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum đi vào hoạt động
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.