Đăng nhập
Thứ 2, ngày 21 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4167535
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
5/17/2019 10:14:30 AM     
Ngày 16/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 377/QĐ-CT về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Theo đó, Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), thành phần gồm: 

Trưởng ban: Ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Phúc Phận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Các Phó Trưởng ban: Ông Đoàn Thành Nhân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Bà Đinh Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Vũ Tiến Điền - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Bà U Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Trần Ái - Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Trần Văn Thu - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Nguyễn Văn Thống - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

Mời các ông (bà): Ông Trần Thanh Đức - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế; Ông Đặng Văn Mỹ - Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Ông Nguyễn Từ Sinh - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai; Ông Thái Quang Thanh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; Bà Nguyễn Thị Liễu Hạnh - Phó Tổng Biên tập Báo Kon Tum; Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum.

Các Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Mỹ Diễm - Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ông Kiều Đức Quý - Phó Trưởng phòng An ninh - Chính trị nội bộ, Công an tỉnh; Ông Phạm Đại Cảnh - Trưởng phòng KTQLCLGDCNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng KTQLCLGDCNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Trần Hữu Thạnh - Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng phòng KH-TC, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Đức Thanh - Trưởng phòng GDTX-CN, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Lê Xuân Thạnh - Chánh Thanh tra,  Sở Giáo dục và Đào tạo;

Mời các ông (bà): Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Trưởng phòng KTĐBCLGD, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế; Ông Đồng Ngọc Nguyên Thịnh - Phó Trưởng khoa Kinh tế - Nông nghiệp, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Ông Nguyễn Anh Khoa - Quyền Trưởng phòng KTQLCLGD,  Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Thư ký: Bà Trần Lê Quý Thủy - Chuyên viên phòng KTQLCLGDCNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông) tại Văn bản số 02/VBHN-BGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác thực văn bản hợp nhất.

Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo: (1) Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban ký và sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo khi Phó Trưởng ban thường trực ký để hoạt động; (2) Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Giáo dục và Đào tạo; (3) Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công; (4) Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai sử dụng tin nhắn trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
Icon  Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Icon  Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương.
Icon  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai các giải pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.