Đăng nhập
Thứ 2, ngày 21 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4167333
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
5/16/2019 8:33:45 AM     
Để tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Ngày 10/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, Thủ trưởng các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Khẩn trương đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn (đối với các địa phương chưa đầu tư); việc xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phải đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật; quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và quản lý hoạt động đối với cơ sở giết mổ, sơ chế và kinh doanh các sản phẩm gia súc, gia cầm. Riêng các huyện Tu Mơ Rông và Ia H’Drai có ít cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, trước mắt chưa đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, tuy nhiên phải tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn, tổ chức kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ và hướng dẫn các cơ sở này thực hiện đúng theo quy định, đồng thời có định hướng, giải pháp xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn trong thời gian tới;

Đối với các địa phương đã xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, định kỳ 6 tháng, hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá các hạng mục tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đang hoạt động, nhằm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đã xuống cấp, để đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật; quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường theo quy định;

Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế và kinh doanh các sản phẩm gia súc, gia cầm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động giết mổ, sơ chế và kinh doanh gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật;

Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chỉ sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan thú y kiểm soát (có đóng dấu hoặc dán tem vệ sinh thú y theo quy định). Yêu cầu các chủ cơ sở giết mổ, người hành nghề kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm phải ký cam kết và chấp hành nghiêm việc giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm theo quy định, không gây ô nhiễm môi trường;

Tăng cường quản lý các hoạt động mua bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn; bố trí, sắp xếp các địa điểm mua bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm tại các chợ, trung tâm thương mại cho phù hợp; kiên quyết xử lý nghiêm các điểm mua bán mua bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm tự phát trên lòng đường, vỉa hè không đảm bảo về an toàn thực phẩm; gây ô nhiễm môi trường;

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các hoạt động có liên quan đến giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm để người dân biết, chấp hành và chủ động thực hiện; chấp hành tốt các quy định, chủ trương, chính sách của Nhà nước về xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônHướng dẫn các huyện, thành phố các quy định của Pháp luật về thực hiện các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện vệ sinh thú y... đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, sơ chế sản phẩm gia súc, gia cầm, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng được phân công làm công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn các huyện, thành phố; tổ chức thẩm định và cấp Giấy Chứng nhận về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm theo quy định; Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, tổ chức thanh, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh để biết, chỉ đạo.      

Sở Y tế: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý và quy định hiện hành; theo dõi, đề phòng các bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc bố trí địa điểm, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm theo quy định hiện hành; phối hợp kiểm tra, kiểm soát các hoạt động liên quan đến giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm gia súc, gia cầm, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Thông tinTruyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông tin, tuyên truyền về các quy định của pháp luật đối với hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm gia súc, gia cầm, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm; kiến thức tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc động vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Tăng cường tuyên truyền về Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản liên quan về an toàn thực phẩm và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật; thông tin và biểu dương các địa phương đã đầu tư và đưa cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung vào hoạt động có hiệu quả và phản ánh phê bình, chấn chỉnh những địa phương chưa đầu tư hoặc đầu tư chưa hiệu quả đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Icon  Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương.
Icon  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai các giải pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng rau củ quả và cây ăn quả sạch theo hướng hữu cơ.
Icon  Công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2018.
Icon  Triển khai phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.