Đăng nhập
Thứ 2, ngày 21 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4167463
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
5/20/2019 10:14:08 AM     
Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Ngày 17/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1158/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Công văn số 2357/UBND-KT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ; Công văn số 1085/UBND-KTTH ngày 08 tháng 5 năm 2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 655/UBND-KTTH ngày 25 tháng 3 năm 2019 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu,… Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1418/UBND-KT ngày 05 tháng 6 năm 2018; báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1059/UBND-HTKT ngày 04 tháng 5 năm 2019.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan: Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của từng dự án. Rà soát khả năng giải ngân của từng dự án đã được giao kế hoạch vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và năm 2019 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng thực hiện giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư để đẩy nhanh giải ngân vốn đã được giao.

Kho bạc nhà nước tỉnh đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019.
Icon  Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018.
Icon  Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
Icon  Triển khai sử dụng tin nhắn trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
Icon  Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Icon  Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương.
Icon  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.