Đăng nhập
Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2718967
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Kon Tum.
3/19/2019 9:02:09 AM     
Ngày 18/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban.

Các thành viên Ban Chỉ đạo: Lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Đài phát thành và Truyền hình tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Plông, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau tham gia Ban Chỉ đạo với tư cách thành viên Ban Chỉ đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tỉnh Đoàn Kon Tum; Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Kon Tum; Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: (1) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và của tỉnh về phòng, chống bệnh động vật trên cạn và phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi; (2) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh động vật trên cạn; phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp trên địa bàn;  phối hợp giữa các ban, ngành với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp; (3) Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Kon Tum; (4) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tỉnh Kon Tum; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh động vật trên cạn, bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (5) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh động vật trên cạn, tình hình dịch bệnh bệnh trên đàn lợn, giám sát phát hiện sớm lợn ốm, chết bất thường không rõ nguyên nhân hoặc có biểu hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả các sản phẩm từ lợn đã qua chế biến chín (thịt muối, hun khói, xúc xích,…) trên địa bàn quản lý theo đúng quy định; (6) Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo diễn biến, tình hình dịch bệnh động vật trên cạn hàng tuần (khi xảy ra dịch bệnh) theo chế độ quy định gửi về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; (7) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo: (1) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật làm việc theo chế độ tập thể. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng ban; (2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho thành viên và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh động vận trên cạn tỉnh Kon Tum; tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; (3) Trưởng ban Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo thuộc phạm vi trách nhiệm được giao; (4) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật được sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Kon Tum tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp.
Icon  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Văn phòng UBND tỉnh gặp mặt nữ CBCCVC-NLĐ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Icon  Giải thể Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Kon Tum.
Icon  Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp.
Icon  Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.