Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 7 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2716149
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3/18/2019 9:48:41 AM     
Ngày 12/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung/thay thế 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; bãi bỏ 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và: Thay thế thủ tục hành chính số 1, mục I, phần A; thủ tục hành chính số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mục I, phần B Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Thay thế các thủ tục hành chính: số 22, 23 khoản I, mục 1, phần I và II; số 5, 7, 8, 9, 10 khoản III, mục 1, phần I và II Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành và các thủ tục hành chính đã bãi bỏ thuộc ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bãi bỏ thủ tục hành chính: số 7 khoản II, mục A, phần I và II; số 7, khoản IV, mục C phần I và II Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Kon Tum.

Bãi bỏ thủ tục hành chính tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

 

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Văn phòng UBND tỉnh gặp mặt nữ CBCCVC-NLĐ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Icon  Giải thể Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Kon Tum.
Icon  Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp.
Icon  Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.
Icon  Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Icon  Chấp thuận chủ trương dự án Nhà máy sản xuất tinh chất dược liệu.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.