Đăng nhập
Thứ 2, ngày 25 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3682832
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp.
3/7/2019 9:24:07 AM     
Ngày 06/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2019 - 2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp.

Theo đó: Phòng Công chứng số 1 thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

Sau khi Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát lại Phương án phân loại đơn vị sự nghiệp công lập của các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. Trường hợp nếu cần thiết có sự thay đổi, Sở Tư pháp gửi văn bản về Sở Tài chính để rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cho phù hợp với giai đoạn 2019 - 2020 theo quy định hiện hành để làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Đối với nguồn kinh phí được giao tự chủ: Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán nguồn thu, chi được giao tự chủ theo đúng quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.
Icon  Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Icon  Chấp thuận chủ trương dự án Nhà máy sản xuất tinh chất dược liệu.
Icon  Thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô.
Icon  Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.
Icon  Văn phòng UBND tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị trên địa bàn xã Đăk Long
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.