Đăng nhập
Thứ 2, ngày 25 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3682804
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
3/4/2019 8:27:10 AM     
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 01/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 447/UBND-NNTN về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Rà soát, tập trung các nguồn lực để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất,...); kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh; Tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum; tuyên truyền để người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn qua biên giới; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn nhập lậu; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn theo quy định; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền liên tục để người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp xử lý, mức và thời gian hỗ trợ của nhà nước đối với động vật nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan; Theo dõi, tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và hướng dẫn triển khai; xây dựng giải pháp xử lý triệt để lợn bệnh, sản phẩm lợn bệnh, nghi mắc bệnh nhằm tránh lây lan dịch bệnh; Báo cáo kịp thời, đầy đủ thông tin, số liệu dịch bệnh động vật gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có giải pháp quản lý, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn xâm nhiễm vào tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật cấp huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, các hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch tả lợn châu Phi và dịch bệnh động vật, cúm gia cầm theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; xây dựng phương án đóng cửa chợ, cơ sở giết mổ, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Theo dõi chặt chẽ, tổng hợp diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  để có giải pháp quản lý, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm trên địa bàn tỉnh; sớm ổn định tổ chức, bộ máy Trung tâm dịch vụ nông nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 350/UBND-NNTN ngày 25 tháng 02 năm 2019.

Sở Công Thương (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chủ trì, phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố với Sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm; tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn từ nước ngoài vào Tỉnh Kon Tum.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan: Chỉ đạo cơ quan thú y chủ động tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm tại phòng thí nghiệm có thẩm quyền để xét nghiệm, xác định chính xác tác nhân gây bệnh; duy trì và kiện toàn hệ thống thú y theo đúng quy định của Luật thú y để bảo đảm các yêu cầu tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Khi phát hiện có vi rút gây bệnh dịch Tả lợn châu Phi phải áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp xử lý triệt để, kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiên quyết không để virus phát tán, lây lan ra diện rộng; Hướng dẫn bằng văn bản các biện pháp phòng chống dịch Tả lợn châu Phi để các địa phương, nhân dân biết chủ động phòng chống dịch; hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn trong chăn nuôi, vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; duy trì hoạt động 24/24 giờ các chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông ra vào tỉnh Kon Tum; đồng thời phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; Theo dõi, tổng hợp và báo cáo chính xác về diễn biến, tình hình dịch bệnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch; tác hại của việc nhập lậu lợn, sản phẩm của lợn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.
Icon  Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Icon  Chấp thuận chủ trương dự án Nhà máy sản xuất tinh chất dược liệu.
Icon  Thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô.
Icon  Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.
Icon  Văn phòng UBND tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị trên địa bàn xã Đăk Long
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.