Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667568
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Ngày 20/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 593/UBND-KTTH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn ...
Triển khai thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia
Ngày 20/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 584/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.
Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh
Ngày 19/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 582/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn...
Đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024
Thông báo nội dung, thời gian Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2023
Ngày 09/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 06/TB-UBND về nội dung, thời gian Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 20...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2024
Ngày 28/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 379/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại ...
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023.
Ngày 06/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 356/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023, ...
Thông báo mời thẩm định giá dự toán gói thầu Mua sắm dịch vụ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum năm 2024
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2023.
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 4 - NĂM 2024
Từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 28 tháng 01 năm 2024
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 3 - NĂM 2024
Từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 21 tháng 01 năm 2024
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 2 - NĂM 2024
Từ ngày 08 tháng 01 đến ngày 14 tháng 01 năm 2024
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 1 - NĂM 2024
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 52 - NĂM 2023
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum