Đăng nhập
Thứ 5, ngày 23 tháng 5 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2580869
Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 17/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghi...
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Ngày 17/...
Quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019.
Ngày 16/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa...
Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018.
Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
Thông báo triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.
Ngày 21/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 1228/TB-VP về việc triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin một cửa đ...
Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Ngày 21/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Thông báo thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh
Ngày 28/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 70/TB-UBND về việc thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng L...
Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019.
Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.