Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667168
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành.
11/28/2023 1:03:53 PM     
Ngày 27/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành.

Theo đó, bãi bỏ 122 văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành, gồm: 06 văn bản về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 05 văn bản về Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 02 văn bản Hệ thống báo cáo dịch COVID-19; 26 văn bản về các kế hoạch, phương án; 12 văn bản về điểm khai báo y tế; 24 văn bản về các cơ sở cách ly; 04 văn bản về cấp độ dịch; 04 văn bản về bàn giao, quản lý cách ly tập trung; 03 văn bản về Trạm y tế lưu động; 14 văn bản an toàn phòng, chống dịch COVID-19; 13 văn bản về vận chuyển hàng hóa; 09 văn bản triển khai các Nghị quyết của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn công tác phòng, chống COVID-19; công tác báo cáo dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Bãi bỏ hoặc sửa đổi các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành không còn phù hợp với tình hình khi COVID-19 chuyển  phân  loại  từ  bệnh  truyền  nhiễm  thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, đặc biệt các nội dung về chế độ, chính sách liên quan đến dịch bệnh COVID-19 (tránh để sót văn bản). Trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 12 năm 2023.

Các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh khi Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số Văn bản phòng, chống dịch COVID-19.

 

Xem chi tiết Văn bản tại đây.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
Icon  Triển khai thực hiện việc lưu trữ, bảo quản văn bản điện tử và hồ sơ điện tử.
Icon  Triển khai các hoạt động hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam
Icon  Triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Icon  Tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phát triển kinh tế số và xã hội số
Icon  Tiếp tục triển khai các giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp
Icon  Chi bộ 5 tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum