Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667399
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai các hoạt động hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam
11/23/2023 2:31:20 PM     
Ngày 17 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4008/UBND-NC về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Icon  Tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phát triển kinh tế số và xã hội số
Icon  Tiếp tục triển khai các giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp
Icon  Chi bộ 5 tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên
Icon  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục
Icon  Triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum