Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 7 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2716145
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/12 đến 15/12/2017
12/21/2017 10:20:52 AM     

Bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật; Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp, giải quyết KNTC của công dân; Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm; Xử lý vi phạm tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung; Đảm bảo đời sống Nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão số 12; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh; Quản lý, sử dụng nhà rông trên địa bàn tỉnh.... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 11/12 đến 15/12/2017.

Bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật: Thực hiện các quy định hiện hành, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc bãi bỏ các văn bản do UBND tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật. Theo đó, bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ năm 2015 trở về trước không còn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm rà soát, bãi bỏ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các văn bản trên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2017. 
 
Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp, giải quyết KNTC của công dân: Để phát huy những ưu điểm, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp, giải quyết KNTC của công dân năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện nghiêm túc chế độ bồi dưỡng, cấp trang phục đối với người được phân công nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân cơ quan, đơn vị theo quy định; rà soát, bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, có trách nhiệm và đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhận nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu xử lý, giải quyết đơn, thư KNTC; quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ này. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế và xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2018 để làm cơ sở triển khai thực hiện.
 
Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm: Để bình ổn giá cả thị trường cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường từ nay đến cuối năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, cụ thể tăng cường phối hợp, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, không để thương nhân lợi dụng thiên tai, bão lụt để nâng giá, găm hàng, đưa hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng về vùng bão, lụt; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị nguồn hàng, hỗ trợ, cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, hàng hóa, vật tư để ổn định đời sống cho nhân dân và khôi phục sản xuất, nuôi trồng tại các địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai.... 
 
Về điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu: theo dõi sát diễn biến thị trường các mặt hàng nông sản; tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất tạo nguồn hàng nông, lâm, thủy sản ổn định, đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cung ứng nhu cầu tiêu dùng; tăng cường, chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những vật tư, hàng hóa... không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn xuất xứ; theo dõi, chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh; tiếp tục thực hiện việc đấu thầu tập trung, đẩy nhanh việc đàm phán giá thuốc đối với các loại thuốc biệt dược, các loại thuốc đã hết hạn hợp đồng; giám sát việc kê khai giá sữa không để xảy ra biến động bất thường trên thị trường nhất là dịp lễ, Tết; theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng vào thời điểm cuối năm để có biện pháp quản lý phù hợp. 
 
Về chuẩn bị hàng hóa phục vụ thời điểm cuối năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, dự báo, cân đối cung - cầu các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nhất là các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa thiết yếu, kịp thời có giải pháp ứng phó trong các trường hợp cần thiết để đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa; xây dựng phương án dự trữ hàng bình ổn giá trong dịp Tết, kiểm tra việc thực hiện bán hàng bình ổn theo giá niêm yết; theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa để có đề xuất kịp thời các giải pháp nhằm góp phần ổn định thị trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về chất lượng, nhãn mác, thương hiệu và các phi phạm khác để kịp thời thông báo cho người tiêu dùng....
 
Xử lý vi phạm tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung (TP Kon Tum): Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: (1) UBND thành phố Kon Tum đình chỉ toàn bộ hoạt động các cơ sở sản xuất của các tổ chức có vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, xây dựng, môi trường… tại CCN - TTCN Thanh Trung; tiếp tục kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra vi phạm kéo dài tại CCN - TTCN Thanh Trung; tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản (đất sét), bảo vệ môi trường tại CCN - TTCN Thanh Trung, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các ngành liên quan và UBND thành phố Kon Tum kiểm tra toàn diện việc quản lý đầu tư tại CCN - TTCN Thanh Trung để xác định các vi phạm và kết quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, khoáng sản, xây dựng, môi trường… trong thời gian qua; tiếp tục xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo đề xuất giải pháp xử lý những tồn tại, vướng mắc hiện nay tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung...
 
Đảm bảo đời sống Nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão số 12: Nhằm đảm bảo ổn định đời sống của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 và có giải pháp hỗ trợ các hộ dân có nguy cơ thiếu đói dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát tình hình thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra trên địa bàn, chủ động huy động huy động nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho người dân, không để người dân nào bị thiếu đói theo các chỉ đạo của UBND tỉnh; Khẩn trương rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán năm 2018, chủ động nguồn ngân sách đảm bảo xã hội của địa phương để hỗ trợ kịp thời cho người dân, trường hợp ngân sách địa phương khó khăn, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. UBND tỉnh giao Sở Lao động - TB&XH tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát tình hình đời sống của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lụt và tình hình các hộ dân có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên toàn tỉnh; trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo của các địa phương, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét có giải pháp hỗ trợ, không để Nhân dân thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh: Trước tình hình một số Công ty thực hiện tư vấn, tuyển dụng, đưa người lao động trên địa bàn các huyện nghèo 30a của tỉnh đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) không đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động  - TB&XH nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về XKLĐ trên địa bàn tỉnh; tập trung xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - TBXH) xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các Công ty thực hiện tư vấn XKLĐ không đúng địa bàn quy định; yêu cầu các Công ty có trách nhiệm đưa người lao động trở về nước (theo nguyện vọng của gia đình hoặc cá nhân người lao động). Tăng cường giám sát chặt chẽ việc tuyển chọn, đào tạo và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp XKLĐ trên địa bàn tỉnh; thực hiện ngay việc thông báo công khai, rộng rãi những Công ty được phép và không được phép tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương; yêu cầu các Công ty được phép tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản lý và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.... Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân hiểu biết đầy đủ về các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác XKLĐ, đặc biệt là lao động ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa…; có giải pháp quản lý không để các Công ty lợi dụng tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài không đúng địa bàn hoặc không đúng quy định.... 
 
Quản lý, sử dụng nhà rông trên địa bàn tỉnh: Để tăng cường công tác này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, huy động sức dân vào việc khôi phục nhà rông truyền thống; vận động đồng bào các dân tộc tại chỗ bảo lưu, tổ chức các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, đưa các nội dung sinh hoạt văn hóa mới vào nhà rông để nhà rông thực sự trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng; triển khai công tác xã hội hóa, kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn lực khác để xây dựng nhà rông; đưa biểu tượng, kiến trúc nhà rông vào các công trình văn hóa, các điểm sinh hoạt văn hoá cấp xã, huyện mang truyền thống đặc thù của dân tộc tại chỗ; gắn việc vận động xây dựng, quản lý hoạt động nhà rông truyền thống với công tác vận động xây dựng Khu dân cư văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh. 
 
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, thống kê việc quản lý, sử dụng nhà rông để khắc phục những tồn tại, thiếu sót ở các địa phương; huy động nguồn lực, tạo kinh phí tự chủ, mua sắm trang thiết bị, có nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động khác; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng tăng cường đẩy mạnh các hoạt động thông tin, giới thiệu về nhà rông;  tăng cường đưa hình ảnh nhà rông ra để giới thiệu, tôn vinh giá trị văn hóa cổ truyền đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum, nhằm thúc đẩy các hoạt động tham quan, du lịch của địa phương; xây dựng, biên soạn tài liệu về kiến trúc, lịch sử nhà rông truyền thống của các dân tộc phục vụ chương trình giảng dạy ngoại khóa, giáo dục kiến thức, nâng cao ý thức tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của nhà rông đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn; tạo điều kiện cho Nhân dân các thôn, làng khai thác nguồn nguyên, vật liệu tại chỗ để xây dựng, sửa chữa nhà rông, đảm bảo kiến trúc truyền thống; cân đối, bố trí và lồng ghép các nguồn vốn khác để triển khai thực hiện công tác khôi phục, phát triển theo quy định hiện hành; triển khai công tác bảo tồn và phát huy văn hóa nhà rông truyền thống của cộng đồng các dân tộc tại chỗ trên địa bàn; hướng dẫn Nhân dân thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, các lễ hội dân gian tại nhà rông theo quy định của pháp luật; tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp diễn ra các hoạt động tại nhà rông trên địa bàn tỉnh.
 
Cùng với đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý về các nội dung hoạt động tại nhà rông truyền thống của địa phương phù hợp với thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa của các dân tộc tại chỗ; đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật; triển khai công tác tu sửa cấp thiết cũng như xây dựng nhà rông truyền thống trên địa bàn, đảm bảo những những trang thiết bị tối thiểu như hệ thống âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, phông màn… phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động tại nhà rông; vận động khôi phục, sửa chữa nhà rông ở những nơi hư hỏng xuống cấp không sử dụng được..../.
Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia)
Icon  Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, chúc mừng đại biểu Phật giáo tỉnh sau Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII
Icon  Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04/12 đến 08/12/2017
Icon  Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch - Hợp tác đầu tư năm 2018
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2017
Icon  Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/11 đến 24/11/2017
Icon  Dự án Đường và Cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 được bổ sung 10 tỷ đồng
Icon  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga dự gặp gỡ, giao lưu giữa thanh niên Kon Tum (Việt Nam) và Attapư (Lào)
Icon  Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng thầy, cô giáo Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhân ngày 20/11
Icon  Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/11 đến 17/11/2017
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.