Đăng nhập
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2716230
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/11 đến 24/11/2017
12/1/2017 1:47:00 PM     
Kiện toàn Hội đồng tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017; Công bố các TTHC của ngành Nông nghiệp- - PTNT và ngành Y tế; Thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; Công bố thông tin về nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Lào; Thí điểm công tác quản lý, khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng công trình NTM; Chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường; Rà soát, hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 12... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/11 đến 24/11/2017.
 
Kiện toàn Hội đồng tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017: Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017. Theo đó, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng; các Ủy viên Hội đồng, gồm: Giấm đốc Sở Tài chính, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng, gồm: Trưởng phòng Công chức - Viên chức (Sở Nội vụ) và Trưởng phòng Tổng hợp (Văn phòng UBND tỉnh). Theo quyết định, Sở Nội vụ là Cơ quan thường trực của Hội đồng; Hội đồng được sử dụng con dấu vàtài khoản của Sở Nội vụ để triển khai thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ và Điều 2 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ. Quyết định này thay thế Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017.
 
Công bố các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh: Thực hiện các quy định về kiểm soát TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố các TTHC mới ban hành; các TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Công bố mới 25 TTHC (18 TTHC cấp tỉnh, 06 TTHC cấp huyện và 01 TTHC cấp xã); công bố sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 17 TTHC và bãi bỏ 02 TTHC của cấp tỉnh. Quyết định này thay thế một số TTHC đã công bố tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum.
 
Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố các TTHC chuẩn hóa của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh; theo đó, có 187 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 01/QĐ-CT ngày 03/01/2013 và Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.
 
Thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn: Để chủ động ứng phó với các tình huống do mưa, lũ gây ra, hạn chế thấp nhất mức thiệt hại về người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (đặc biệt là các huyện: KonPlông, Tư Mơ Rông, Đăk Glei) chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã bám sát địa bàn, kiểm tra, rà soát cụ thể các vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét, thông báo cho nhân dân biết để chủ động sơ tán kịp thời, kiên quyết chỉ đạo, đôn đốc các hộ dân phải sơ tán về nơi an toàn; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biễn của thời tiết, mưa lũ để chỉ đạo xử lý, cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị lực lượng phương tiện cứu nạn, cứu hộ với phương châm 4 tại chỗ khi có yêu cầu; tăng cường đôn đốc, kiểm tra các chủ hồ đập trên địa bàn thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập... Yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh chỉ đạo các chủ hồ, đập thủy điện, thủy lợi triển khai thực hiện bảo đảm công tác vận hành hồ chứa theo quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chuẩn bị lực lượng, vật tư phương tiện sẵn sàng xử lý ngay từ ban đầu khi có sự cố, tình huống phức tạp xảy ra; cập nhật, đưa tin kịp thời về diễn biễn của thời tiết, mưa lũ, dự báo, chỉ đạo ứng phó của UBND tỉnh để các cơ quan và người dân biết, chủ động ứng phó, tránh tư tưởng chủ quan....
 
Công bố thông tin về nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Lào: Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thông tin rộng rãi việc Chính quyền tỉnh Attapư (Nước CHDCND Lào) đã có quyết định bãi bỏ thông báo việc cấm nhập 15 danh mục hàng hóa từ Nước CHXHCN Việt Nam qua đường biên giới Lào - Việt Nam (Phu Cưa - Bờ Y) để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa theo quy định. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo rộng rãi cho các doanh nghiệp, thương nhân và cư dân biên giới biết để thực hiện hoạt động thương mại qua biên giới.
Trước đó, Văn phòng Ủy ban tỉnh Attapư có thông báo cấm nhập khẩu 15 danh mục hàng hóa qua đường biên giới Lào - Việt Nam (Phu Cưa - Bờ Y), gồm: Cá nuôi các loại (trừ tôm và mực), bia các loại, rượu các loại, thịt heo, thuốc lá, thịt bò, thịt trâu, nước khoáng các loại, gà, vịt, trứng gà, trứng vịt (trừ trứng vịt lộn), rau các loại, nước ngọt các loại, gạo các loại.
 
Thí điểm công tác quản lý, khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng công trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh: Để tháo gỡ khó khăn trong cung ứng vật liệu xây dựng (cát, sỏi) phục vụ xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thống nhất thực hiện thí điểm công tác quản lý, khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng công trình NTM trên địa bàn tỉnh với thời gian thực hiện là 01 năm kể từ ngày có chủ trương. UBND tỉnh giao UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chính trước trước pháp luật và UBND tỉnh về toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, khai thác và bảo vệ khoáng sản; tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến khai thác cát, sỏi để xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn theo đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ khối lượng khai thác, tránh tình trạng lợi dụng để sử dụng sai mục đích hoặc khai thác trái phép; yêu cầu tổ chức, cá nhân được khai thác thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉ đạo các Phòng ban chức năng của huyện và UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan bàn giao thực địa, kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan. Chỉ đạo cũng nêu rõ: "Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu cơ quan chức năng phát hiện có trường hợp lợi dụng chủ trương khai thác cát, sỏi phục vụ xây dựng các công trình nông thôn mới để khai thác khoáng sản trái phép; khai thác kinh doanh, cung cấp, bán cho công trình khác; khai thác gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, mất an ninh trật tự"....
 
Chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường của các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh: Trước phản ánh của cử tri và báo chí về vấn đề gây ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất, chế biến của các cơ sở trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra thông tin theo báo chí phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do việc phơi bã mì tươi chưa qua xử lý tại khu đất trống sát tỉnh lộ 675, thôn Bình Giang, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; kịp thời xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Về giải quyết vấn đề gây ô nhiễm môi trường do hoạt động của các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường trong quá trình hoạt động của các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến (mì, cao su)trên địa bàn và kịp thời xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định; trong quá trình kiểm tra, giám sát, trường hợp phát sinh những vấn đề vượt khả năng của đơn vị (liên quan đến quy trình, công nghệ sản xuất, chế biến sản phẩm, xử lý chất thải...), đề xuất thuê đơn vị tư vấn độc lập chuyên ngành kiểm tra, đánh giá, kết luận để xử lý theo đúng quy định.
 
Rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 12: Triển khai đề nghị của Bộ Lao động - TBXH, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục thiệt hại do bảo số 12 gây ra theo chỉ đạo của UBND  tỉnh tại Công văn số 3012/UBND-NNTN ngày 07/11/2017; trong đó lưu ý: khẩn trương rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lụt, nhất là các hộ có người chết, người bị thương; hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có nhà bị sập, nhà trôi, bị hư hỏng nặng; chủ động huy động nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho người dân, không để người dân nào bị thiếu đói, không có nơi ở ổn định. Đối với các gia đình có người chết, người bị thương, nhà đổ sập, nhà bị trôi, hư hỏng, đề nghị các địa phương lập danh sách, thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội./.
Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Dự án Đường và Cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 được bổ sung 10 tỷ đồng
Icon  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga dự gặp gỡ, giao lưu giữa thanh niên Kon Tum (Việt Nam) và Attapư (Lào)
Icon  Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng thầy, cô giáo Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhân ngày 20/11
Icon  Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/11 đến 17/11/2017
Icon  Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)
Icon  Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng UBMTTQVN tỉnh nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
Icon  Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam bộ
Icon  Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Sở GD-ĐT và Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Icon  Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Attapư và Sê Kông (Lào) đến chào xã giao UBND tỉnh Kon Tum
Icon  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm dự Lễ tri ân các nhà giáo đã nghỉ hưu
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.