Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3687667
THÔNG BÁO
Tăng cường quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài
10/25/2017 10:13:06 AM     
Ngày 23/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2846/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài, tránh những sai sót trong quá trình quy hoạch, xây dựng, bảo quản, bảo dưỡng, gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể: Thực hiện nghiêm túc việc cấp giấy phép xây dựng các công trình tượng đài. Thực hiện đúng quy trình các bước, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Quản lý chặt chẽ các dự án xây dựng tượng đài, thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo các công trình tượng đài đạt chất lượng cao về mỹ thuật, kỹ thuật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động mỹ thuật. Thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép thực hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng đảm bảo quy định. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với tượng đài, tranh hoành tráng; tham mưu và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng và quản lý tượng đài, tranh hoành tráng theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền việc xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn tỉnh. Triển khai các biện pháp tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đối với các công trình tượng đài trọng điểm, đặc biệt là các tượng đài mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, mang tính giá trị về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội cấp tỉnh, quốc gia và khu vực.

Thực hiện tốt công tác xây dựng và quản lý tượng đài theo đúng quy định; xây dựng và quản lý tượng đài phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng địa phương. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị quản lý tượng đài đã xây dựng và có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đảm bảo an toàn, chất lượng thẩm mỹ, kỹ thuật; kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm viết, vẽ bậy trên các tượng, cụm tượng trên địa bàn./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván lạng HK của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vinh Dung
Icon  Đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê tươi và khô của Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Cao Nguyên
Icon  Đầu tư dự án đầu tư trồng rau và cây ăn quả xứ lạnh gắn với du lịch sinh thái huyện Kon Plông
Icon  Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2017
Icon  Tiếp tục phân bổ gần 600.000 kg gạo hỗ trợ cho học sinh
Icon  Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
Icon  Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017
Icon  Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh
Icon  Đình chỉ thụ lý, giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Nguyễn Văn Cạn và bà Nguyễn Thị Hiền
Icon  Tạm ứng, thanh toán vốn các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.