Đăng nhập
Thứ 3, ngày 2 tháng 6 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3705081
THÔNG BÁO
Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2017
10/25/2017 10:01:58 AM     
Ngày 23/10, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2842/UBND-KGVX thống nhất Kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đề nghị của Ban Dân tộc.

Theo đó, kế hoạch nhằm trang bị, bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, xóa đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức pháp luật, nâng cao kỹ năng kiến thức đầu tư và kỹ năng quản lý điều hành để hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất cho hộ nghèo vùng khó khăn để vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng, địa bàn; hình thức đào tạo cụ thể, hiệu quả và sát thực với nhu cầu thực tế của địa phương.

Kế hoạch áp dụng cho 54 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc 09 huyện: Đăk Glei, Đăk Hà, Đăk Tô, Ia H’Drai, Kon PLông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Tu Mơ Rông; 66 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 22 xã, phường, thị trấn khu vực II của 07 huyện: Đăk Glei, Đăk Hà, Đăk Tô, Kon PLông, Kon Rẫy, Sa Thầy và Thành phố Kon Tum.

Đối tượng tham gia là Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng và người dân, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực.

Ở cơ sở là cán bộ xã và thôn (bao gồm cả cán bộ luân chuyển, cán bộ tăng cường), cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã; ưu tiên cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực.

Năm 2017, tập trung đào tạo, bồi dưỡng các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Chương trình 135 và một số chương trình, chính sách khác có liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn các xã, thôn thụ hưởng Chương trình 135 như: vai trò của người dân trong tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; quy trình lập đề xuất kế hoạch và thực hiện kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng; quy trình, kỹ năng làm chủ đầu tư; trình tự thủ tục lập hồ sơ thi công xây dựng công trình, hồ sơ hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

Bên cạnh đó, bồi dưỡng về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo; tổ chức cho cán bộ chủ chốt các xã đặc biệt khó khăn đi học tập kinh nghiệm về công tác quản lý tổ chức triển khai thực hiện chương trình 135 và các chính sách dân tộc.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp tục phân bổ gần 600.000 kg gạo hỗ trợ cho học sinh
Icon  Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
Icon  Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017
Icon  Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh
Icon  Đình chỉ thụ lý, giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Nguyễn Văn Cạn và bà Nguyễn Thị Hiền
Icon  Tạm ứng, thanh toán vốn các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh
Icon  Giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ
Icon  Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.