Đăng nhập
Thứ 3, ngày 26 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3685589
THÔNG BÁO
Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017
10/24/2017 7:30:11 AM     
Nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều thời điểm cuối năm 2017 để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội năm 2018; ngày 17/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2806/KH-UBND chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Theo đó, đối tượng thực hiện điều tra, rà soát là toàn bộ hộ dân sinh sống trên địa bàn tỉnh; việc điều tra được thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Về thời gian thực hiện, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc điều tra, rà soát và báo cáo sơ bộ trước ngày 15/11/2017 và báo cáo kết quả chính thức trước ngày 05/12/2017; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xử lý kết quả điều tra tổng hợp báo cáo kết quả điều tra sơ bộ toàn tỉnh trước ngày 20/11/2017 và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh trước ngày 10/12/2017. Việc báo cáo chính thức chỉ được thực hiện sau khi các đơn vị, địa phương hoàn thành việc phúc tra theo quy định tại Kế hoạch.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành: Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Tài chính; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo,Thông tin và Truyền thông và Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện, thành phố, chủ động phân công cán bộ và chỉ đạo thực hiện hướng dẫn, giám sát việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại địa bàn được phân công; đôn đốc tiến độ và giám sát nghiệm thu phiếu khảo sát trên địa bàn được phân công phụ trách và báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần theo quy định./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh
Icon  Đình chỉ thụ lý, giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Nguyễn Văn Cạn và bà Nguyễn Thị Hiền
Icon  Tạm ứng, thanh toán vốn các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh
Icon  Giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ
Icon  Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Icon  Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Icon  Triển khai chính sách tiếp cận vốn cho các Hợp tác xã
Icon  Chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.