Đăng nhập
Thứ 5, ngày 23 tháng 3 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8328595
Triển khai Hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Ngày 20/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai Hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền trên đ...
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2023
Ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 741/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ, cụ ...
Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 734/UBND-KGVX về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mi...
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Tăng cường thực hiện kết nối hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn; Điện thoại: 02603861320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvanduan@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369