Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8999006
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh
Ngày 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3247/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ...
Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh.
Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3221/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng, chống bệnh đau mắt đỏ tr...
Tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
Ngày 22/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3185/UBND-NNTN về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh...
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.
Nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023
Ngày 08/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 244/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023. Cụ...
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2023.
Ngày 27/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 211/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 202...
Thông báo nội dung, thời gian Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương 6 tháng đầu năm 2023.
Ngày 28/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 184/TB-UBND về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa ph...
Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023.
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum