Đăng nhập
Thứ 7, ngày 20 tháng 4 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9939670
Tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Ngày 16/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1297/UBND-NNTN về việc tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng...
Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước
Ngày 15/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1293/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện Công văn số 2604/BNN-TL ngày 10 tháng 4 năm 2024 của ...
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp
Ngày 15/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1278/UBND-HTKT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh
Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Thông báo nội dung, thời gian Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2023
Ngày 09/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 06/TB-UBND về nội dung, thời gian Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 20...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2024
Ngày 28/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 379/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại ...
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023.
Ngày 06/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 356/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023, ...
Thông báo mời thẩm định giá dự toán gói thầu Mua sắm dịch vụ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum năm 2024
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2023.
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Chung nhan Tin Nhiem Mang