Đăng nhập
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3858244
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Kịch bản Ứng phó và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
4/1/2020 8:27:26 AM     
Ngày 31/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 884/VP-HCQT về Kịch bản ứng phó và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, với các nội dung như sau:

I. NHẬN ĐỊNH, DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận các trường hợp mắc bệnh COVID-19, tuy nhiên đã có các trường hợp đi về từ vùng dịch (từ Trung Quốc/Hàn Quốc/Lào ... và các địa phương đã công bố dịch) cũng như di chuyển tại một số địa phương khác đến. Do đó, vẫn nhiều khả năng dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào tỉnh Kon Tum và cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua việc đi lại, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC-NLĐ) và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch, dự họp...

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đề ra các giải pháp ứng phó có hiệu quả khi có tình huống xảy ra, nhằm phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan, góp phần bảo vệ sức khỏe của CBCCVC-NLĐ tại cơ quan Văn phòng.

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ, mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh để có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào cơ quan.

- Tăng cường sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể CBCCVC-NLĐ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN ÁP DỤNG

1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phạm vi: Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Nhà khách Hữu Nghị và Hội trường Ngọc Linh.

3. Thời gian: Áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến khi có thông báo hết dịch.

IV. KỊCH BẢN GIẢ ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

1. Tình huống 1: Chưa có trường hợp bệnh trong cơ quan.

- Xây dựng Kế hoạch, thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để triển khai các biện pháp nhằm ứng phó và hỗ trợ khi có dịch bệnh xâm nhập; tổ chức trực, thường trực phòng chống dịch tại các đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin, khuyến cáo của cơ quan y tế trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện khác để CBCCVC-NLĐ thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh; xây dựng các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Dựng các bảng tuyên truyền tại các khu vực dễ thấy trong trụ sở cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức thực hiện thường trực trong giờ hành chính để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch, dự họp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan y tế và theo quy định của cấp có thẩm quyền, như: Rửa tay bằng nước diệt khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khử trùng, vệ sinh, không bắt tay, bố trí phòng họp đảm bảo khoảng cách theo quy định... và thực hiện các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thường xuyên rà soát các trường hợp có yếu tố, nguy cơ nhiễm bệnh có mặt tại cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (người đến/ở/về từ các vùng, địa phương đang có dịch bệnh trong nước và ngoài nước; người tiếp xúc với trường hợp có yếu tố dịch tễ/nghi ngờ/mắc bệnh Covid-19...) để triển khai kịp thời các biện pháp quản lý, theo dõi, hạn chế tiếp xúc hoặc áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp, đúng quy định.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (VNPT Meeting, Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành iOffice, Hệ thống thư điện tử công vụ, Zalo…) trong việc tổ chức các cuộc họp và làm việc trực tuyến; triển khai giải quyết, xử lý công việc trực tuyến tại nhà. Chỉ bố trí các bộ phận thiết yếu làm việc tại cơ quan nhằm hạn chế, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cơ quan.

- Tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ trụ sở cơ quan; cung cấp nước sát khuẩn tay nhanh để trước cổng trụ sở cơ quan, các phòng họp; trang bị đầy đủ xà phòng sát khuẩn tại các nhà vệ sinh trong cơ quan.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, có biện pháp bảo hộ, phòng vệ... ở mức cao đối với các bộ phận như: Thường trực cơ quan, Văn thư, phục vụ... thường xuyên tiếp xúc với tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, dự họp, tiếp xúc với trang thiết bị, dụng cụ dễ lây nhiễm. 

2. Tình huống 2: Có trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh (F1).

- Ngoài việc duy trì các hoạt động tại tình huống 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời báo cáo với cơ sở y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Số ĐT 0979.852.052; Bệnh viện đa khoa tỉnh: 096.495.1515) để triển khai các biện pháp y tế cần thiết.

- Lập danh sách, giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người F1; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và khai báo y tế theo quy định.

- Giám sát sức khỏe của CBCCVC-NLĐ và các cá nhân, tổ chức đến cơ quan. Chỉ đạo triển khai khai báo y tế trong toàn thể CBCCVC-NLĐ và các đối tượng đến trụ sở làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin để CBCCVC-NLĐ thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, không hoang mang lo lắng.

- Phối hợp với cơ quan y tế triển khai các biện pháp khoanh vùng, phun khử trùng, diệt khuẩn.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin (VNPT Meeting, Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành iOffice, Hệ thống thư điện tử công vụ, Zalo…) triển khai giải quyết, xử lý công việc trực tuyến tại nhà. Chỉ bố trí các bộ phận thiết yếu làm việc tại cơ quan.

3. Tình huống 3: Xuất hiện ca bệnh (F0).

- Ngoài việc duy trì các hoạt động tại tình huống 1, 2; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời báo cáo qua đường dây nóng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Số ĐT 0979.852.052; Bệnh viện đa khoa tỉnh: 096.495.1515) và các cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp y tế, hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

- Lập danh sách, quản lý sức khỏe những người có tiếp xúc gần (F1, F2) với người bệnh (F0) báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng để kịp thời thực hiện các biện pháp y tế cần thiết.

- Chỉ đạo triển khai khai báo y tế và giám sát chặc chẽ sức khỏe trong toàn thể CBCCVC-NLĐ đơn vị; báo cáo các tổ chức, cá nhân đến trụ sở cơ quan cho cơ quan y tế.

- Tăng cường tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin để CBCCVC-NLĐ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh, không hoang mang lo lắng.

- Phối hợp với cơ quan y tế triển khai các biện pháp khoanh vùng, phun khử trùng, diệt khuẩn, thu gom rác thải của người bệnh (khẩu trang, khăn, giấy lau,… đã qua sử dụng) và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.

- Triển khai triệt để ứng dụng công nghệ thông tin (VNPT Meeting, Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành iOffice, Hệ thống thư điện tử công vụ, Zalo…) trong giải quyết, xử lý công việc trực tuyến tại nhà. Chỉ bố trí các bộ phận thiết yếu làm việc tại cơ quan.

- Báo cáo hằng ngày tình hình diễn biến của dịch cho các cơ quan chức năng về các biện pháp phòng, chống dịch.

4. Tình huống 4: Xuất hiện nhiều ca bệnh.

- Ngoài việc duy trì các hoạt động tại tình huống 1, 2, 3; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời báo cáo với cơ sở y tế qua đường dây nóng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Số ĐT 0979.852.052; Bệnh viện đa khoa tỉnh: 096.495.1515) và các cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp y tế, hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

- Phối hợp với cơ quan y tế triển khai các biện pháp chống dịch tại cơ quan; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ CBCCVC-NLĐ trong cơ quan.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác theo chỉ đạo của cơ quan y tế.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động triển khai các biện pháp giám sát, kiểm tra theo các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 29/QĐ-CVP ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, báo cáo Chánh Văn phòng để có chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị chủ động  triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ khi có tình huống xảy ra; chủ động thực hiện biện pháp cách ly khi phát hiện có các triệu chứng dịch bệnh.

3. Đề nghị Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, CBCCVC-NLĐ gương mẫu chấp hành, triển khai; vận động, tuyên truyền người thân và gia đình thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

4. Trưởng/Phụ trách các phòng, đơn vị theo tình huống cụ thể, chủ động rà soát khối lượng công việc hằng ngày để báo cáo, đề xuất Chánh Văn phòng bố trí CBCCVC-NLĐ làm việc tại cơ quan cho phù hợp; các trường hợp còn lại sẽ xử lý công việc trực tuyến tại nhà qua các ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm sát tình hình về dịch bệnh, sức khỏe của công chức, viên chức và người lao động do mình quản lý, báo cáo kịp thời Chánh Văn phòng khi có tình huống xảy ra.

5. Phòng Hành chính - Quản trị kịp thời tham mưu, chủ động đảm bảo kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện thực hiện phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra.

Trên đây là Kịch bản ứng phó và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu toàn thể CBCCVC-NLĐ trong cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Quán triệt trong việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Văn phòng
Icon  Văn phòng UBND tỉnh áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống dịch COVID-19
Icon  Áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện khai báo y tế toàn dân trên phần mềm NCOVI
Icon  Kế hoạch Tiếp nhận, cách ly y tế đối với người nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum
Icon  Chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
Icon  Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.