Đăng nhập
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3858300
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử.
6/12/2019 2:49:34 PM     
Ngày 11/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1449/UBND-TTHCC về triển khai vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Tho đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Viễn thông Kon Tum khẩn trương hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt và đang trình phê duyệt.

Đối với các đơn vị đã hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tiến hành vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại đơn vị. Thời gian vận hành thử nghiệm bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 năm 2019 (các đơn vị đã hoàn thành đảm bảo các điều kiện có thể vận hành thử nghiệm trước thời điểm này). Việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại các đơn vị phải do công chức, viên chức đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công làm việc tại Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 đảm nhiệm.

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, các đơn vị tiếp tục tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt để đảm bảo Hệ thống thông tin một cửa điện tử vận hành thông suốt, hiệu quả.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Icon  Thành lập Trường Trung học cơ sở Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Icon  Ký giao ước thi đua trong Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp năm 2019
Icon  Tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Y tế.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách dân tộc.
Icon  Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.
Icon  Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.