Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4196585
THÔNG BÁO
Phân công công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
1/10/2019 10:17:47 AM     
Ngày 09/01/2019, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ký Quyết định số 02/QĐ-CVP về phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng như sau:

1. Chánh Văn phòng Đặng Quang Hà

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh;

b) Trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh  vực: Công an; Quân sự; Biên phòng; Nội vụ; Thanh tra; Tôn giáo; Nội chính; Tư pháp; Cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch và đầu tư (trừ lĩnh vực do đồng chí Phó Chánh Văn phòng khác theo dõi); Tài chính; Ngân hàng; Thuế; Hải quan; Thống kê; Kiểm toán; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; Chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công, chủ trương đầu tư các dự án PPP và các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum;

c) Chỉ đạo xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm và hằng tháng của UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh;

d) Tham mưu giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách ngành) làm Chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban; Tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi;

đ) Giữ mối quan hệ công tác với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;

e) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng UBND tỉnh; là chủ tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh;

g) Trực tiếp phụ trách Phòng Kinh tế - Tổng hợp; Phòng Nội chính - Xây dựng pháp luật; Phòng Hành chính - Tổ chức; Cổng Thông tin điện tử; Tổ Hỗ trợ đầu tư; Ban Tiếp công dân tỉnh.

2. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Cầu

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Phát thanh và truyền hình; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Dân tộc; Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững; Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh;

b) Theo dõi các nội dung có liên quan đến công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở; công tác phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tham mưu thuộc khối khoa giáo văn xã; Quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi;

c) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách ngành) làm chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban; Tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi;

d) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu các nội dung liên quan đến vùng kinh tế động lực Trung tâm huyện lỵ Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen;

đ) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Khoa giáo - Văn xã; Phòng Quản trị - Tài vụ; Nhà khách Hữu nghị; Chủ tịch Hội đồng kiểm kê tài sản Văn phòng;

e) Là Người phát ngôn và chủ tài khoản thứ 2 của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

3. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đăng Trình

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: Giao thông vận tải; Xây dựng; Công Thương; Tài nguyên & Môi trường (trừ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngoại vụ; Khu kinh tế; Kinh tế tập thể; Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới; Các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản sau chủ trương đầu tư đến quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư công

 b) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch hoặc Trưởng ban; Tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc  lĩnh vực được phân công theo dõi;

 c) Chủ trì chỉ đạo việc tham mưu trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri;

 d) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu các nội dung liên quan đến vùng kinh tế động lực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gắn với xây dựng và phát triển thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi;

đ) Giúp Chánh Văn phòng giữ mối quan hệ công tác với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

e) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường; Phòng Hạ tầng kỹ thuật; Việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Một số nội dung của Luật Công chứng năm 2014
Icon  Thông báo mời dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ và Hội nghị triển khai nhiệm vụ KTXH, dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh.
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Icon  Thông báo dự Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và trao tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.
Icon  Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2018.
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Icon  Thông báo lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2018.
Icon  Quốc hội ban hành Luật tố cáo năm 2018
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.