Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4196588
THÔNG BÁO
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018.
12/17/2018 9:22:01 AM     
Ngày 14/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 239/TB-UBND về Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018.

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình tiếp công dân và Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành "Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum", Chủ tịch UBND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ: Ngày 22 tháng 12 năm 2018.

2. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 phút.

3. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, 281 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

4. Thành phần tham dự tiếp công dân định kỳ: Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.

UBND tỉnh thông báo đến các đơn vị cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum được biết.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2018.
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Icon  Thông báo lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2018.
Icon  Quốc hội ban hành Luật tố cáo năm 2018
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2018.
Icon  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh bạch hầu.
Icon  Quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.