Đăng nhập
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3858304
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ
5/16/2011 8:02:36 PM     

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Khoa giáo – Văn xã là đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh có chức năng theo dõi, tham mưu, tổng hợp giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với các lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ.

Phòng Khoa giáo – Văn xã giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Theo dõi, tham mưu đối với các lĩnh vực Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội ; Phát thanh và truyền hình; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Dân tộc (bao gồm cả chương trình 135); công tác quản lý nhà nước về thanh niên;

- Theo dõi, tham mưu Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum;

- Theo dõi, tham mưu công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hoạt động của các hội (trừ các hội có yếu tố người nước ngoài);

- Theo dõi, tham mưu các nội dung có liên quan đến công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở; công tác phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tham mưu của Phòng.

- Theo dõi, tham mưu các nguồn đóng góp tự nguyện theo Nghị định 68/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

- Theo dõi, tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo; Chủ tịch hội đồng thuộc khối (do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, Chủ tịch hội đồng);

- Thực hiện những nhiệm khác do Chánh Văn phòng giao.

( Theo Quyết định 21/2016/QĐ-CVP ngày 30/3/2016 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum)

II. Lãnh đạo phòng:

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH
NGUYỄN THỊ THIÊN PHƯƠNG
Tel:0978410579
Emai:nguyenthithienphuong-kontum@chinhphu.vn

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  BAN TIẾP CÔNG DÂN
Icon  PHÒNG NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Icon  PHÒNG NỘI CHÍNH
Icon  PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.