Đăng nhập
Thứ 3, ngày 21 tháng 8 năm 2018 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1960604
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG KINH TẾ
5/16/2011 7:56:32 PM     

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Kinh tế là đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh có chức năng theo dõi, tham mưu, tổng hợp giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với các lĩnh vực thuộc khối kinh tế tổng hợp.

Phòng Kinh tế giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Theo dõi, tham mưu đối với lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư (bao gồm: Chủ trương đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước; trừ dự án NGO); Tài chính và Ngân sách; Ngân hàng; Thuế; Hải quan; Xổ số kiến thiết; Thông kê; Kinh tế tập thể; quỹ tài chính nhà nước; kiểm toán; doanh nghiệp; xúc tiến đầu tư;

- Theo dõi, tham mưu việc thực hiện các chỉ đạo HĐND tỉnh;

- Làm đầu mối chuẩn bị tài liệu phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Theo dõi, tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo; Chủ tịch hội đồng thuộc khối (do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, Chủ tịch hội đồng);

- Theo dõi, tham mưu đối với 03 vùng kinh tế động lực của tỉnh; trực tiếp theo dõi Vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum gắn với Khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai và các khu đô thị mới;

- Thực hiện những nhiệm khác do Chánh Văn phòng giao.

( Theo Quyết định 21/2016/QĐ-CVP ngày 30/3/2016 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum)

II. Lãnh đạo phòng:

 

TRƯỞNG PHÒNG

TRÀ THANH TRÍ

Email: trathanhtri-kontum@chinhphu.vn  

Điện thoại: 3861421 

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.