Đăng nhập
Thứ 6, ngày 18 tháng 10 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3018502
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
5/16/2011 7:56:32 PM     

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương nói chung và khối kinh tế tổng hợp nói riêng.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, tham mưu đối với ngành, lĩnh vực: Kế hoạch và đầu tư; Tài chính và Ngân sách; Ngân hàng; Thuế; Hải quan; Xổ số kiến thiết; Thống kê; Kinh tế tập thể; Quỹ tài chính nhà nước; Kiểm toán; Doanh nghiệp; Xúc tiến đầu tư; Nội vụ (trừ công tác quản lý nhà nước về: Tín ngưỡng, Tôn giáo, Thanh niên, quản lý Hội);

b) Theo dõi, tham mưu các mặt công tác của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;

c) Tham mưu xây dựng và quản lý quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác (tháng, quý, năm) của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ; Tỉnh ủy; HĐND tỉnh báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

d) Tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành (tuần, tháng, quý, năm); báo cáo kinh tế - xã hội (tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

đ) Đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các đề án, báo cáo trình các kỳ họp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh;

e) Đầu mối chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ giao ban của UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban đầu giờ làm việc hàng ngày và giao ban tuần; tham mưu thông báo kết luận giao ban;

g) Theo dõi, tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo; Chủ tịch Hội đồng thuộc khối kinh tế tổng hợp (do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban, Chủ tịch Hội đồng);

h) Thực hiện những nhiệm khác do Chánh Văn phòng giao.

( Theo Quyết định 109/QĐ-CVP ngày 04/10/2018 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum)

II. Lãnh đạo phòng:

 

TRƯỞNG PHÒNG

TRÀ THANH TRÍ

Email: trathanhtri-kontum@chinhphu.vn  

Điện thoại: 3861421 

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.