Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4196199
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
5/16/2011 8:00:25 PM     

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh có chức năng theo dõi, tham mưu, tổng hợp giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với các lĩnh vực Nông nghiệp – Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Theo dõi, tham mưu đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (trừ khoáng sản);

- Theo dõi, tham mưu đối với công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp;

- Theo dõi, tham mưu đối với công tác quản lý nhà nước của Quỹ phát triển đất; Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

 - Theo dõi, tham mưu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Theo dõi, tham mưu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Theo dõi, tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo; Chủ tịch hội đồng thuộc khối (do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, Chủ tịch hội đồng);

- Theo dõi, tham mưu vùng kinh tế động lực Trung tâm huyện lỵ Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen.

- Thực hiện những nhiệm khác do Chánh Văn phòng giao.

( Theo Quyết định 21/2016/QĐ-CVP ngày 30/3/2016 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum)

II. Lãnh đạo phòng:

 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN DUY LÂM
 
Email:
     

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG NỘI CHÍNH
Icon  PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.