Đăng nhập
Thứ 7, ngày 23 tháng 6 năm 2018 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1833760
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG NỘI CHÍNH
5/16/2011 7:58:22 PM     

I. Nhiệm vụ:

Phòng Nội chính là đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh có chức năng theo dõi, tham mưu, tổng hợp giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với các lĩnh vực thuộc khối nội chính.

Phòng Nội chính giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Theo dõi, tham mưu công tác quản lý nhà nước về Quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội;

- Theo dõi, tham mưu công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng;

- Theo dõi, tham mưu công tác quản lý nhà nước về tư pháp - pháp chế;

- Theo dõi, tham mưu công tác quản lý nhà nước về tôn giáo;

- Theo dõi, tham mưu công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của công dân thuộc khối nội chính;

- Theo dõi, tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo; Chủ tịch hội đồng thuộc khối (do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, Chủ tịch hội đồng).

( Theo Quyết định 21/2016/QĐ-CVP ngày 30/3/2016 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum)

II. Cơ cấu tổ chức:

TRƯỞNG PHÒNG

NGUYỄN ĐỨC TỴ
Tel: 3918.113 -
Emai:nguyenducty-kontu
 

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG KINH TẾ
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.