Đăng nhập
Thứ 6, ngày 18 tháng 10 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3018498
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG NỘI CHÍNH - XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
5/16/2011 7:58:22 PM     

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng; an ninh, trật tự an toàn xã hội; thanh tra, phòng chống tham nhũng; tư pháp - pháp chế; tín ngưỡng, tôn giáo; cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; công tác ngoại vụ, đối ngoại và phi Chính phủ.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, tham mưu công tác quản lý nhà nước về Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; Tư pháp - pháp chế; Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác ngoại vụ và phi Chính phủ nước ngoài;

b) Theo dõi, tham mưu công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của công dân thuộc khối nội chính, ngoại vụ, xây dựng pháp luật;

c) Theo dõi, tham mưu các nội dung liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát quy trình, sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...

đ) Theo dõi, tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo; Chủ tịch Hội đồng thuộc khối nội chính, tư pháp, ngoại vụ, xây dựng pháp luật (do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban, Chủ tịch Hội đồng);

e) Thực hiện những nhiệm khác do Chánh Văn phòng giao.

( Theo Quyết định 104/QĐ-CVP ngày 04/10/2016 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum)

II. Cơ cấu tổ chức:

TRƯỞNG PHÒNG

VÕ THÁI NINH

 
 

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.