Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4196238
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG NỘI CHÍNH
5/16/2011 7:58:22 PM     

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực: Nội chính, quân sự, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng; tư pháp, pháp chế; tín ngưỡng, tôn giáo; biên giới, ngoại vụ, đối ngoại và phi Chính phủ nước ngoài.

Giúp giữ mối quan hệ phối hợp với các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, tham mưu công tác quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực: Công an; quân sự; biên phòng; thanh tra; phòng chống tham nhũng; tư pháp; tôn giáo; biên giới; ngoại vụ; đối ngoại; phi Chính phủ nước ngoài. Giữ mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

b) Phối hợp xây dựng chương trình công tác (tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực được phân công; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp tham mưu các báo cáo, tờ trình, đề án... trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc các ngành, lĩnh vực được giao.

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo các báo cáo, đề án được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng, kịp thời theo chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực công tác được giao.

đ) Tham mưu xử lý đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc các ngành, lĩnh vực công tác được giao.

e) Theo dõi, tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Hội đồng thuộc khối ngành, lĩnh vực công tác được giao (do lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban hoặc Chủ tịch Hội đồng).

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

( Theo Quyết định 112/QĐ-CVP ngày 29/10/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum)

II. Cơ cấu tổ chức:

TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN CAO TRÍ
Tel: 3861.420 - 0982.345.513
Email: nguyencaotri-kontum@chinhphu.vn
ngcaotrikt@gmail.com

 

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.