Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9000737
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 - Khóa XIII
8/29/2022 8:57:16 AM     
Thực hiện Quy định số 489-QĐ/TU, ngày 29-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại Văn bản số 808-CV/ĐUK ngày 27-7-2022 về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết. Ngày 26 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường lớn, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 - Khóa XIII cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 - Khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tỵ - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị thực hiện nghiêm túc chế độ học tập chính trị theo các quy định; tập trung nghiên cứu các nội dung quán triệt tại Hội nghị; sau hội nghị, nghiên cứu vận dụng nội dung các Nghị quyết vào thực tiễn công tác để tham mưu cho lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo Văn phòng, các Chi bộ, Đảng ủy Văn phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Tỵ - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã báo cáo, quán triệt 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bao gồm:

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới./.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Văn phòng UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
Icon  Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tham quan, chia sẻ mô hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công
Icon  Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh và trao tặng Huân chương lao động hạng ba cho cá nhân
Icon  Chi bộ 1 Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Icon  Chi bộ 2 Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Icon  Chi bộ 5 Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Icon  Chi bộ 3 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Icon  Lễ trao quyết định về công tác cán bộ
Icon  Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết Dengue
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum