Đăng nhập
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3858317
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum
5/8/2020 3:08:54 PM     
Ngày 07/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), thành phần gồm:

Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo: Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông; Giám đốc các đơn vị: Viễn thông Kon Tum, Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Viettel tại tỉnh Kon Tum, Chi nhánh Công ty Cổ phần FPT tại Kon Tum.

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký; sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông khi Ủy viên Thường trực ký để hoạt động.

2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc) đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng; Tổ phó là đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Tổ giúp việc gồm đại diện cấp phòng của Sở Tư pháp và chuyên viên, cán bộ các cơ quan là Ủy viên Ban Chỉ đạo.

- Ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

4. Ủy viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

5. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Tổ giúp việc; phê duyệt danh sách thành viên Tổ giúp việc.

6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo quy định của Trung ương; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

2. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh.

3. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử  tỉnh.

4. Chỉ đạo công tác điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

5. Triệu tập, chỉ đạo Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh theo đề xuất của đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố (Sở Thông tin và Truyền thông).

6. Định kỳ đánh giá báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử cho Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thành lập Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Quyết định này, các Sở, ban ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của Sở, ban ngành, địa phương do Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm Trưởng ban.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Công nhận các sản phẩm đạt giải và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020
Icon  Tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra
Icon  Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh chung tay ủng hộ 150 kg gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Icon  Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Kịch bản Ứng phó và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Quán triệt trong việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Văn phòng
Icon  Văn phòng UBND tỉnh áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống dịch COVID-19
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.