Đăng nhập
Thứ 3, ngày 26 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3685585
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8/7/2019 1:53:16 PM     
Ngày 06/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, ban hành 116 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong đó: 14 thủ tục lĩnh vực Di sản văn hóa, 33 thủ tục lĩnh vực Văn hoá, 30 thủ tục lĩnh vực Thể dục, thể thao, 25 thủ tục lĩnh vực Du lịch, 14 thủ tục lĩnh vực Xây dựng nếp sống Văn hoá & Gia đình; ban hành 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong đó: 12 thủ tục lĩnh vực Xây dựng nếp sống Văn hoá & gia đình, 01 thủ tục lĩnh vực Văn hoá; ban hành 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong đó: 01 thủ tục lĩnh vực Xây dựng nếp sống Văn hoá & gia đình, 01 thủ tục lĩnh vực Văn hoá.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế: Quyết định số 458/QĐ-CT ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 366/QĐ-CT ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; các thủ tục hành chính được thay thế mới và các thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành; các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum; Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
Icon  Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Y tế
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Đăk Glei
Icon  Gặp mặt và tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27/7
Icon  Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Icon  Phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Icon  Về thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum.
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Icon  Triển khai các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.