Đăng nhập
Thứ 5, ngày 18 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
7128035
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
11/17/2021 9:40:13 AM     
Để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; ngày 15/11, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3796/VP-HCQT, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị:

Triển khai cài đặt và sử dụng 03 ứng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19: PC-Covid (do Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo xây dựng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19); VN-eID (ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân do Bộ Công an quản lý); Sổ sức khoẻ điện tử (ứng dụng quản lý thông tin sức khoẻ của cá nhân, trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do Bộ Y tế quản lý).

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gia đình và người thân cài đặt, sử dụng các ứng dụng nêu trên.

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phòng Hành chính - Quản trị, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Hành chính – Hội nghị: Đẩy mạnh việc triển khai sử dụng mã QR Code cho cơ quan, đơn vị trên ứng dụng PC-Covid; thực hiện kiểm soát vào/ra cơ quan hằng ngày đối với khách đến/đi thông qua quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid.

Giao Phòng Hành chính – Quản trị: Thường xuyên đăng tải, cập nhật kịp thời lên Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, các cấp chính quyền, về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; theo dõi, đôn đốc và tham mưu báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính.
Icon  Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Icon  Video tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2021
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.