Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8999815
THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên đợt 1 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
6/24/2020 9:27:42 AM     
Ngày 23/6/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 1744/TB-VP về Kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên đợt 1 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Theo đó:

1. Kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức đợt 1 năm 2020:

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu.

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 05 phiếu.

- Tổng số thí sinh dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn): 05 thí sinh.

- Kết quả điểm phỏng vấn đối với các thí sinh dự xét tuyển viên chức: Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo.

- Dự kiến người trúng tuyển viên chức: Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo.

2. Giao Phòng Hành chính – Quản trị: Niêm yết công khai kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Toàn văn thông báo số 1744/TB-VP và các Phụ lục kèm theo xem tại đây.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020.
Icon  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum
Icon  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đảng sâm Kon Tum
Icon  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đinh lăng Kon Tum
Icon  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Nấm linh chi Kon Tum
Icon  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Nghệ vàng Kon Tum
Icon  Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
Icon  Ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từ KonTum đi Gia Lai
Icon  Tạm thời dừng tổ chức đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh KonTum
Icon  Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh kêu gọi đoàn viên tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19 và khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum