Đăng nhập
Thứ 2, ngày 25 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3682860
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
4/17/2019 4:56:20 PM     
Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (nhìn từ phía ngoài)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm có chức năng là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân; tham mưu công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thực hiện các chức năng thông tin, công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và hỗ trợ thủ tục đầu tư.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận một cửa theo quy định tại Điều 8 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý hoạt động Công báo điện tử, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; quản lý, vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; tin học và ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý, vận hành hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh; Hỗ trợ, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư của Nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (nhìn theo chiều dọc)

Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum đặt tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Kon Tum, đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. 

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có Giám đốc (là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm) và 02 Phó Giám đốc (là lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính; Bộ phận Thông tin. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm.

Mô hình mặt bằng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

 (nhìn từ trên xuống)

Biên chế của Trung tâm là biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trung tâm còn có các nhân sự là công chức, viên chức do các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, đơn vị ngành dọc cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh cử đến làm việc theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

Theo dự kiến, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum sẽ đi vào hoạt động từ cuối tháng 6 năm 2019./.

Văn Minh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường công tác quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tổ chức công bố Thông báo về điều chỉnh phân công đơn vị kết nghĩa xây dựng xã Đăk Long, huyện Đăk Glei
Icon  Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019.
Icon  Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Icon  Đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT Ioffice.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
Icon  Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.
Icon  Tiếp tục tăng cường, quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào tỉnh.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.