Đăng nhập
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2651298
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/12 đến 22/12/2017
12/25/2017 1:26:04 PM     

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm của một số Điều trong các Quyết định do UBND tỉnh ban hành; Giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng; Đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2018; Tăng cường công tác phòng, chống rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm; Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất; Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo; Công tác trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt đầu năm 2018.... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 18/12 đến 22/12/2017.

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm của một số Điều trong các Quyết định UBND tỉnh ban hành: Thực hiện các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định 57/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm của một số Điều trong các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; theo đó: (1) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 5 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016; (2) Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 10 và điểm a khoản 2 Điều 12 của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) thuộc Sở và Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017; (3) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 9 Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở và ngang sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc UBND huyện, thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016; (4) Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 7 và điểm b khoản 2 Điều 9 của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/12/2017.
 
Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018. Theo đó, đây là mức giá tối thiểu để thu thuế tài nguyên, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành; không có giá trị thanh toán đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ rừng tự nhiên. Việc xác định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá đối với các sản phẩm từ rừng tự nhiên (bao gồm các loại gỗ tịch thu sung quỹ nhà nước) thực hiện theo quy định hiện hành về xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; các trường hợp đã thực hiện khai thác lâm sản từ ngày 24/5/2017 đến ngày 28/9/2017 thì áp dụng theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các trường hợp đã thực hiện khai thác lâm sản sau ngày 28/9/2017 và trước ngày Quyết định này có hiệu lực: (a) Đối với các loại tài nguyên trong bảng giá do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 có giá thấp hơn giá tối thiểu trong khung giá do Bộ Tài chính ban hành tại Phụ lục III, Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017thì áp dụng giá tối thiểu trong khung giá do Bộ Tài chính ban hành; (b) Đối với các loại tài nguyên trong bảng giá do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 có giá cao hơn giá tối đa trong khung giá do Bộ Tài chính ban hành tại Phụ lục III, Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017thì áp dụng bằng mức giá tối đa trong khung giá do Bộ Tài chính ban hành.
 
Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2018: Thực hiện các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Bảng đơn giá này được áp dụng cho các đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai ngày 29/11/2013; quản lý các hoạt động mua bán, kinh doanh nhà ở, tính thuế và các loại phí, lệ phí có liên quan đến nhà ở theo quy định của pháp luật. Bản đơn giá này không áp dụng đối với các trường hợp các loại nhà có vật liệu trang trí cao cấp, các công trình cổ; các công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, am, chùa có giá trị về mặt kỹ thuật, mỹ thuật thẩm mỹ cao. Trường hợp nhà, công trình xây dựng không có trong Bảng đơn giá thì chủ đầu tư lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán theo thực tế, được cơ quan chức năng thẩm định và đưa vào phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đối với phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình kiến trúc được lập, phê duyệt trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo Bảng đơn giá tại Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016.
 
Tăng cường công tác phòng, chống rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm: UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; tăng cường công tác kiểm soát, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2018; quản lý chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; thực hiện nghiêm việc kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh theo quy định; thành lập các Đoàn công tác đến các địa phương để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh cho vật nuôi. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị có chức năng thuộc phạm vi quản lý, hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; bổ sung thức ăn cho đàn gia súc; tận thu triệt để các loại sản phẩm phụ trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp nh­ư rơm, thân cây ngô, ngọn mía, cám, khô bánh dầu, rỉ mật đường... để dự trữ làm thức ăn cho gia súc, chế biến thức ăn bằng các biện pháp như ủ xanh thức ăn, kiềm hoá rơm, ủ rơm bằng urê 4%, tảng liếm urê - rỉ mật ...; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn đưa gia súc thả rông trong rừng về chuồng trại để theo dõi và chăm sóc nuôi dưỡng; thông tin kịp thời về tình hình thời tiết khí hậu để người dân biết chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo tỷ lệ tiêm theo quy định; giám sát tình hình dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đến tận thôn, làng, hộ chăn nuôi; giao trách nhiệm giám sát dịch bệnh cho chính quyền cấp xã, phân công Trưởng thôn, Ban thú y giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát hiện sớm và xử lý triệt để ngay các ổ dịch khi mới xảy ra; báo cáo kịp thời cho chính quyền và cơ quan thú y, không được giấu dịch; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đói, rét của đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm. Yêu cầu các cơ quan truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thông tin kịp thời và chính xác về diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ bằng nhiều hình thức như thông qua các chuyên mục, mô hình, tấm gương cụ thể trên các phương tiện, thông tin đại chúng để người dân hiểu rõ và tích cực tham gia.
 
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất: Để chủ động kiểm soát tình hình, đấu tranh có hiệu quả, kịp thời ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Theo đó, thời gian thực hiện Kế hoạch từ ngày 25/12/2017 đến ngày 26/02/2018. Tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp, như: (1) Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018; kiểm tra, nắm tình hình tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, trên địa bàn quản lý. (2) Các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tuyến, địa bàn, lĩnh vực quản lý. (3) Làm tốt công tác phối hợp lực lượng, phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp trên từng địa bàn, tuyến trọng điểm; thường xuyên chia sẻ thông tin giữa các sở, ban ngành, địa phương và lực lượng chức năng để nắm chắc địa bàn, đối tượng, phương thức thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả. (4) Đẩy mạnh tuyên truyền, công khai kết quả điều tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa; tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu, rộng để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này.
 
Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo: Nhằm triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: (1) Các sở, ngành liên quan, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo các chỉ đạo của UBND tỉnh; (2) Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra các địa phương rà soát số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; (3) UBND các huyện, thành phố rà soát số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở và gửi các cơ quan liên quan để  tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, tiếp tục đẩy mạnh vận động hộ nghèo chủ động tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để xây dựng nhà ở; kiểm tra, giám sát trong việc xây dựng nhà ở của hộ nghèo đảm bảo diện tích, chất lượng nhà ở theo quy định. UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí hoặc ủng hộ bằng các hình thức khác để xây dựng nhà cho các hộ nghèo; đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc tham gia, hỗ trợ và tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ đặc biệt khó khăn, khó có khả năng huy động nguồn lực từ gia đình, dòng họ (người già cả, neo đơn, các hộ sống ở vùng sâu, vùng xa…).
 
Công tác trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt đầu năm 2018: Nhằm thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, đảm bảo đời sống của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt năm 2018 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: (1) Sở Lao động - TB&XH, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong việc thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp xã hội và kịp thời chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; khẩn trương tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát tình hình thiếu đói của nhân dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh, kịp thời đề xuất phương án hỗ trợ Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; (2) UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc rà soát, hỗ trợ không để nhân dân bị thiếu đói theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chủ động xây dựng Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2018, vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quản lý; thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành; khẩn trương rà soát số hộ có nguy cơ bị rét tại địa phương, vận động xã hội hóa và kêu gọi các cơ quan kết nghĩa xã vận động CBCCVC hỗ trợ quần áo, chăn…; đồng thời,  cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ cho người dân kịp thời, đảm bảo không để người dân bị rét trong mùa lạnh và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018....
Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
Icon  Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Trần Hưng Đạo
Icon  Lãnh đạo tỉnh thăm Tòa Giám mục Kon Tum và Giáo xứ Tân Hương nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2017
Icon  Đoàn công tác Hội đồng dân tộc làm việc tại tỉnh Kon Tum
Icon  Gặp mặt Đại biểu đi dự Lễ tuyên dương người có uy tín toàn quốc năm 2017
Icon  Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/12 đến 15/12/2017
Icon  Tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia)
Icon  Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, chúc mừng đại biểu Phật giáo tỉnh sau Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII
Icon  Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04/12 đến 08/12/2017
Icon  Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch - Hợp tác đầu tư năm 2018
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.