Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 4 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9926851
GIỚI THIỆU CƠ QUAN
TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
5/19/2011 9:09:06 AM     

I. ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH:

1. Danh sách trích ngang Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020- 2025 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

01

Nguyễn Đức Tỵ

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Thạc sĩ

Cao cấp

02

Nguyễn Đăng Trình

Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thạc sĩ Cao cấp

03

Trà Thanh Trí

Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng

Thạc sĩ

Cao cấp

04

Đậu Đình Anh Tuấn

UV BTV Đảng ủy, Trưởng phòng HCQT

Thạc sĩ

Cao cấp

05

Mai Ngọc Kiên Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm DV HC-HN tỉnh Thạc sĩ Cao cấp

06

Trịnh Văn Minh Đảng ủy viên, Giám đốc TT PVHCC tỉnh Đại học Cao cấp

07

Trần Thị Thanh Thủy

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Nội chính

Đại học

Cao cấp

08

Từ Thái Lộc

Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp, Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh

Thạc sĩ

Sơ cấp

09

Lê Khắc Chương

Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng HCQT

Đại học

Cao cấp

2. Ban Thường vụ Đảng ủy:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

hiện nay

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

01

Nguyễn Đức Tỵ

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Thạc sĩ

Cao cấp

02 Nguyễn Đăng Trình Phó Bí thư Đảng ủy,  Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thạc sĩ

Cao cấp

 

03

Đậu Đình Anh Tuấn

Ủy viên BTV Đảng ủy,  Trưởng phòng Hành chính - Quản trị

Thạc sĩ

Cao cấp

 3. UBKT Đảng ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

1

 Nguyễn Đăng Trình

Phó Bí thư ĐU, Chủ nhiệm UBKT, Chánh Văn phòng 

Thạc sĩ

Cao cấp

1

 Vũ Thị Huệ

Phó Chủ nhiệm UBKT

Cử nhân

Cao cấp

1

 Nguyễn Lê Thanh An

Ủy viên UBKT 

Thạc sĩ

Trung cấp

 

 II. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHÓA XI (NHIỆM KỲ 2023 - 2028):

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

I

Ban Chấp hành Công đoàn

 

 

01

Trà Thanh Trí

Chủ tịch CĐCS

 

02

Lâm Mạnh Cường

Phó Chủ tịch CĐCS

 

03

Trần Thị Thanh Thủy

Ủy viên BCH, Trưởng ban Nữ công

 

04

Từ Thái Lộc

Ủy viên BCH

 

05

Đỗ Hoàng Lâm

Ủy viên BCH

 

06

Bùi Thị Thanh Thúy

Ủy viên BCH

 

07

Vũ Thị Huệ

Ủy viên BCH

 

II

Ủy Ban Kiểm tra

 

 

01

Đỗ Hoàng Lâm

Chủ nhiệm UBKT

 

02

Ngô Văn Hạ

Ủy viên UBKT

 

03

Nguyễn Thái Sang

Ủy viên UBKT

 

III. BCH CHI ĐOÀN

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Đoàn

Đảng

VH

CM

Chính trị

1

Từ Thái Lộc

1989

Bí thư

 

12/12

Thạc sĩ

 

2

Lê Danh Tùng

1996

Phó BT

 

12/12

Thạc sĩ

 

3

Tô Tiến Đạt

1997

UV BCH

 

12/12

Cử nhân

 

4

Phạm Thị Minh Huệ

1994

UV BCH

 

12/12

Cử nhân

 

5

Vũ Thu Hằng

1998

UV BCH

 

12/12

Cử nhân

 

 
BBT  
Bài viết trước:
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY
Icon  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Icon  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Chung nhan Tin Nhiem Mang