Đăng nhập
Thứ 3, ngày 26 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3685540
GIỚI THIỆU CƠ QUAN
TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
5/19/2011 9:09:06 AM     

I. ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH:

1. Danh sách trích ngang Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020:

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

01

Nguyễn Đình Cầu

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Đại học

Cao cấp

02

Trịnh Văn Minh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Đại học

Cao cấp

03

Đặng Quang Hà

Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Thạc sĩ

Cao cấp

04

Nguyễn Đức Tỵ

Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thạc sĩ

Cao cấp

05

Dương Quang Phục

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị

Đại học

Cao cấp

06

Trần Thị Thanh Thủy

Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

Đại học

Sơ cấp

07

Võ Tấn Danh

Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

Thạc sĩ

Cao cấp

08

Ngô Thị Nga

Đảng ủy viên, Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị

Trung cấp

Sơ cấp

2. Ban Thường vụ Đảng ủy:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

hiện nay

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

01

Nguyễn Đình Cầu

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Đại học

Cao cấp

02

Trịnh Văn Minh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đại học

Cao cấp

 3. UBKT Đảng ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

1

 Trịnh Văn Minh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đôc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đại học

Cao cấp

2

Võ Thái Ninh

Bí thư chi bộ 4, Trưởng phòng Nội chính

Đại học

Cao cấp

3

Trà Thanh Trí

Phó Bí thư chi bộ 1, Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

Thạc sĩ

Cao cấp

 

 II. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHÓA X (NHIỆM KỲ 2017 - 2022):

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ

Trình độ

Văn hóa

Chuyên môn

LLCT

I. Ban Chấp hành

1

Nguyễn Đăng Trình

1978

Kinh

Chủ tịch

12/12

Thạc sỹ

Cao cấp

2

Lê Khắc Chương

1973

Kinh

Phó Chủ tịch

12/12

Đại học

 

3

Lê Quang Thái

1972

Kinh

Ủy viên

12/12

Đại học

Cao cấp

4

Nguyễn Thị Thiên Phương

1976

Kinh

Ủy viên

12/12

Thạc sỹ

 

5

Võ Tấn Danh

1986

Kinh

Ủy viên

12/12

Thạc sỹ

 

6

Lâm Mạnh Cường

1983

Kinh

Ủy viên

12/12

Đại học

 

II. Ủy ban Kiểm tra

1

Lê Quang Thái

1972

Kinh

Chủ nhiệm

12/12

Đại học

Cao cấp

2

Trình Văn Duẩn

1980

Kinh

Ủy viên

12/12

Đại học

 

3

Dương Thị Nương

1981

Kinh

Ủy viên

12/12

Đại học

 

III. BCH CHI ĐOÀN

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Đoàn

Đảng

Văn hoá

Chuyên môn

Chính trị

1

Đỗ Hoàng Lâm

1986

Bí thư

Đảng viên

12/12

Thạc sĩ

 

2

Từ Thái Lộc

1989

Phó BT

Đảng viên

12/12

Thạc sĩ

 

3

Nguyễn Trí Đức

1992

UV BCH

 

12/12

Cao đẳng

 

4

Nguyễn Thái Sang

1989

UV BCH

 

12/12

Thạc sĩ

 

5

Phan Thị Diệu Linh

1989

UV BCH

Đảng viên

12/12

Thạc sĩ

 

BBT  
Bài viết trước:
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY
Icon  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Icon  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.