Đăng nhập
Thứ 7, ngày 23 tháng 9 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8953447
QUI CHẾ LÀM VIỆC
Quyết định phân công tác Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
9/3/2015 9:41:57 AM     

Quyết định số 23/QĐ-CVP ngày 31/3/2023 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Về việc phân công công tác Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Các quy định của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
Icon  Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
Icon  Mẫu Báo cáo UBND tỉnh
Icon  Mẫu Giấy đi đường
Icon  Mẫu Giấy mời UBND tỉnh
Icon  Mẫu Công văn Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Mẫu Công điện UBND tỉnh
Icon  Mẫu Phiếu trình Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Mẫu Phiếu chuyển Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Mẫu Tờ trình UBND tỉnh
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum