Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 4 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9926839
QUI CHẾ LÀM VIỆC
Mẫu Công văn Văn phòng UBND tỉnh
5/23/2011 8:45:01 AM     
Võ Thái Ninh  
Bài viết trước:
Icon  Mẫu Công điện UBND tỉnh
Icon  Mẫu Phiếu trình Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Mẫu Phiếu chuyển Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Mẫu Tờ trình UBND tỉnh
Icon  Mẫu Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Mẫu Thông báo của UBND tỉnh
Icon  Mẫu Quyết định UBND tỉnh (quy định trực tiếp)
Icon  Mẫu Quyết định UBND tỉnh (quy định gián tiếp)
Icon  Mẫu Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Icon  Mẫu Chỉ thị UBND tỉnh
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Chung nhan Tin Nhiem Mang