Đăng nhập
Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2718999
BẢN TIN VĂN BẢN QPPL TUẦN
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 02 - NĂM 2019
1/16/2019 8:19:56 AM     
Từ ngày 07/01 đến ngày 11/01 năm 2019.

1. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ:

- Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Xem tại đây

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Xem tại đây

- Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về phòng thủ dân sự. Xem tại đây

- Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động viễn thám. Xem tại đây

2. Bộ, ngành Trung ương:

- Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê được ban hành ngày 04/01/2019. Xem tại đây

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 01 - NĂM 2019
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 51 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 50 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 49 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 48 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 47 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 46 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 45 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 44 - NĂM 2018
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 43 - NĂM 2018
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.