Đăng nhập
Thứ 6, ngày 18 tháng 10 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3018705
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
5/16/2011 8:03:21 PM     

 I. Nhiệm vụ: 

Phòng Quản trị - Tài vụ là đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh có chức năng theo dõi, tham mưu, tổng hợp giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với các lĩnh vực quản trị, tài vụ của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

Phòng Quản trị - Tài vụ giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí được giao;

- Thực hiện việc quản lý, sử dụng; mua sắm, bão trì, sửa chữa các loại tài sản thuộc cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; quản lý hội trường Ngọc Linh;

- Thực hiện công tác phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết; tổ chức chuẩn bị và phục vụ các hội nghị, cuộc họp; các buổi tiếp khách trong và ngoài nước của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh;

- Theo dõi hoạt động của nhà khách Hữu Nghị;

- Thực hiện những nhiệm khác do Chánh Văn phòng giao.

( Theo Quyết định 21/2016/QĐ-CVP ngày 30/3/2016 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum)

II. Cơ cấu tổ chức:

 

   

TRƯỞNG PHÒNG 
NGUYỄN HỮU CHINH
TEL: 0914783879
Email: nguyenhuuchinh-kontum@chinhphu.vn
 
Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ
Icon  BAN TIẾP CÔNG DÂN
Icon  PHÒNG NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Icon  PHÒNG NỘI CHÍNH - XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
Icon  PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.