Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
53/QĐ-CVP 15/4/2024 Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
53/QĐ-CVP 15/4/2024 Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
1049/UBND-KGVX 29/3/2024 V/v thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các CSGD mầm non, phổ thông và thường xuyên.
1051/UBND-TTHCC 29/3/2024 Về việc thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh.
1052/UBND-NNTN 29/3/2024 Về việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1054/UBND-NC 29/3/2024 Thực hiện Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
1055/UBND-NC 29/3/2024 Về việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
1058/UBND-NC 29/3/2024 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.
1058/UBND-NC 29/3/2024 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.
167/QĐ-UBND 29/3/2024 Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - năm 2023
169/QĐ-UBND 29/3/2024 Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - năm 2023
168/QĐ-UBND 29/3/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum
1031/UBND-NNTN 28/3/2024 V/v triển khai Quyết định số 703/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1044/UBND-NC 28/3/2024 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.
1045/UBND-NC 28/3/2024 V/v quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh năm 2023.
1029/QCPH-UBND-UBMT 28/3/2024 V/v Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
151/QĐ-UBND 28/3/2024 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kiểm lâm áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
154/QĐ-UBND 28/3/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh.
158/QĐ-UBND 28/3/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.
160/QĐ-UBND 28/3/2024 Về phê duyệt quy trình nội bộ thay thế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369