Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1797/VP-KGVX 31/7/2018 V/v triển khai Công văn số 802/UBDT-CSDT ngày 23/7/2018 của Ủy ban Dân tộc
1696/VP-HTKT 18/7/2018 V/v triển khai Thông báo số 236/TB-VPCP ngày 05/7/2018 của Văn phòng Chính phủ
1617/VP-NNTN 10/7/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
1605/KH-VP 10/7/2018 Tổ chức "Hội nghị tập huấn về quy trình tiếp công dân; quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền"
78/QĐ-CVP 4/7/2018 Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
80/QĐ-CVP 4/7/2018 Về việc thành lập Tổ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
79/QĐ-CVP 4/7/2018 Về việc kiện toàn Tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cơ quan Văn phòng UBND tỉnh
1543/VP-KGVX 3/7/2018 V/v triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1480/VP-KGVX 25/6/2018 V/v tăng cường công tác quản lý và thông tin, tuyên truyền chính sách XKLĐ trên địa bàn tỉnh
1431/VP-NNTN 18/6/2018 Về việc triển khai Công văn số 619/UBDT-CSDT ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban Dân tộc
1391/VP-KGVX 14/6/2018 V/v đề nghị tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ việc liên thông, kết nối
1361/VP-TH 11/6/2018 Về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước
1354/TB-VP 11/6/2018 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm tại buổi làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia
1317/TB-VP 6/6/2018 Về việc phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứng thư số của UBND tỉnh Kon Tum
1297/VP-NNTN 4/6/2018 Về việc triển khai Công văn số 3940/BNN-KH ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1138/VP-KGVX 15/5/2018 V/v triển khai Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1118/VP-NNTN 11/5/2018 Về việc tham mưu triển khai Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
1112/VP-NNTN 11/5/2018 Về việc quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn.
1100/VP-KGVX 10/5/2018 V/v kiểm tra việc thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ - TTg của TTCP
1099/VP-KGVX 10/5/2018 V/v triển khai các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.