Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1907/VP-KSTT 10/8/2018 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của CQHCNN.
1893/VP-NNTN 9/8/2018 Về việc triển khai Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ
1876/VPUB-NC 7/8/2018 Về việc tham mưu triển khai Quyết định số 951/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1873/TB-VP 7/8/2018 Kết luận của đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Phiên thứ năm
1867/VP-NNTN 7/8/2018 Về tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
1825/VP-NNTN 1/8/2018 V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Phương án giao rừng, cho thuê rừng
1824/VP-NNTN 1/8/2018 V/v tham mưu triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
1823/VP-NNTN 1/8/2018 V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu
85/QĐ-CVP 1/8/2018 Về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
1812/VP-KT 31/7/2018 Về việc triển khai Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1809/VP-HTKT 31/7/2018 V/v triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1797/VP-KGVX 31/7/2018 V/v triển khai Công văn số 802/UBDT-CSDT ngày 23/7/2018 của Ủy ban Dân tộc
1696/VP-HTKT 18/7/2018 V/v triển khai Thông báo số 236/TB-VPCP ngày 05/7/2018 của Văn phòng Chính phủ
1617/VP-NNTN 10/7/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
1605/KH-VP 10/7/2018 Tổ chức "Hội nghị tập huấn về quy trình tiếp công dân; quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền"
78/QĐ-CVP 4/7/2018 Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
80/QĐ-CVP 4/7/2018 Về việc thành lập Tổ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
79/QĐ-CVP 4/7/2018 Về việc kiện toàn Tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cơ quan Văn phòng UBND tỉnh
1543/VP-KGVX 3/7/2018 V/v triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1480/VP-KGVX 25/6/2018 V/v tăng cường công tác quản lý và thông tin, tuyên truyền chính sách XKLĐ trên địa bàn tỉnh
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.