Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
327/QĐ-UBND 11/4/2019 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Xây dựng bể bơi tại các trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum
330/QĐ-UBND 11/4/2019 Phê duyệt chế độ trợ cấp mai táng phí cho 05 trường hợp có thời gian tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
329/QĐ-UBND 11/4/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho 07 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
328/QĐ-UBND 11/4/2019 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Tiểu dự án 01 - Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum sử dụng vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2020
323/QĐ-UBND 10/4/2019 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tin học của Sở Y tế
318/QĐ-UBND 9/4/2019 V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
322/QĐ-UBND 9/4/2019 V/v phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2019
320/QĐ-UBND 9/4/2019 Phê duyệt nhiệm vụ và mức hỗ trợ đề án khuyến công địa phương năm 2019 (đợt 1)
319/QĐ-UBND 9/4/2019 Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
306/QĐ-UBND 8/4/2019 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) dự án khai thác quỹ đất đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Quôc tế Bờ Y
310/QĐ-UBND 8/4/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đăk Hà
307/QĐ-UBND 8/4/2019 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Kon Tum
309/QĐ-UBND 8/4/2019 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kon Rẫy
304/QĐ-UBND 5/4/2019 Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum
305/QĐ-UBND 5/4/2019 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Khắc phục thiệt hại Tỉnh lộ 672 (đoạn từ Km46 - Km51), Tỉnh lộ 678 (đoạn từ Km11 + 500 – Km14 + 500) do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2018
300/QĐ-UBND 4/4/2019 Về việc điều chỉnh Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số công trình thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh
302/QĐ-UBND 4/4/2019 Phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án Bồi thường, GPMB, thuộc Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện BCH Quân sự tỉnh Kon Tum (Thao trường bắn, thao trường huấn luyện cấp tỉnh Đăk Rơ Nga)
301/QĐ-UBND 4/4/2019 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (giai đoạn 1)
297/QĐ-UBND 3/4/2019 Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla trong quá trình thi công
293/QĐ-UBND 2/4/2019 Về việc triển khai chủ trương đầu tư Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.