Đăng nhập
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3858206
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.
11/5/2019 1:53:59 PM     
Thực hiện Công văn số 5405/BTNMT-ĐCKS ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Ngày 01/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2899/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Sở Công Thương chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ quy hoạch khoáng sản được phê duyệt, các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội liên quan, tổ chức rà soát, hoàn thiện, tham mưu trình phê duyệt quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong lĩnh vực khai khoáng, đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc, đề xuất giải quyết theo quy định. Kiểm tra việc trồng rừng thay thế đối với các diện tích đã chuyển đổi mục đích để khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản đã được khoanh định, công bố là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Chỉ đề xuất khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với các khu vực đáp ứng tiêu chí theo quy định. Kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đảm bảo an toàn lao động; ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét lòng hồ, khơi thông luồng để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản. Rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong khai thác khoáng sản, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ kiểm kê trữ lượng khoáng sản trước khi thực hiện công tác đóng cửa mỏ.

Rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kể cả đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản do Trung ương cấp ở các giai đoạn trước đây; tiền sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản đối với các Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hằng năm, báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, tập trung vào khu vực khoáng sản đã có kế hoạch đấu giá; các khu vực được khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép; đặc biệt đối với các báo cáo thăm dò khoáng sản thuộc diện mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; mỏ phát hiện khoáng sản đi kèm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Chi đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2022
Icon  Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp
Icon  Công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn tỉnh.
Icon  Quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019.
Icon  Văn phòng UBND tỉnh tham dự Lễ phát động "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2019
Icon  Chi bộ 5 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh
Icon  Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.