Đăng nhập
Thứ 7, ngày 23 tháng 6 năm 2018 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1833745
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG TỔNG HỢP
5/16/2011 8:01:45 PM     

 1. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tổng hợp là đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh có chức năng theo dõi, tham mưu, tổng hợp giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với các lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ.

Phòng Tổng hợp giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và quản lý quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác (tháng, quý, năm) của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh;

- Xây dựng dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành (tuần, tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân tỉnh; làm đầu mối tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri;

- Đầu mối chuẩn bị nội dung, tài liệu, thông báo kết luận giao ban của UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban đầu giờ làm việc hàng ngày và giao ban tuần;

- Theo dõi, tham mưu lĩnh vực công tác nội vụ (trừ Tôn giáo và Thanh niên); quản lý Hội;

- Theo dõi, tham mưu lĩnh vực công tác ngoại vụ và Phi Chính phủ nước ngoài, công tác thông tin đối ngoại;

- Theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy;

- Theo dõi, tham mưu các mặt công tác của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;

- Làm đầu mối phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc xây dựng chương trình công tác và thông tin báo cáo;

- Theo dõi, tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo; Chủ tịch hội đồng thuộc khối (do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, Chủ tịch hội đồng);

- Thực hiện những nhiệm khác do Chánh Văn phòng giao.

( Theo Quyết định 21/2016/QĐ-CVP ngày 30/3/2016 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum)

II. Lãnh đạo phòng:

 

TRƯỞNG PHÒNG

NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH
Tel: 3911.3910977.551001
Email:
nguyendangtrinh-kontum@chinhphu.vn
dangtrinhubnd@gmail.com

 

 

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  BAN TIẾP CÔNG DÂN
Icon  PHÒNG NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Icon  PHÒNG NỘI CHÍNH
Icon  PHÒNG KINH TẾ
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.