Đăng nhập
Thứ 7, ngày 26 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
7761063
THÔNG BÁO

Ngày 30/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND về Phê duyệt Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

Ngày 30/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Ngày 23/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về Lịch viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 10 nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ngày 23/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 06/TB-UBND về Lịch tiếp công dân năm 2019 của lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum.

Ngày 15/01/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2018 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐ về Thông báo điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018.

Ngày 09/01/2019, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ký Quyết định số 02/QĐ-CVP về phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Công điện số 1295/CĐ-VPCP ngày 14/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương năm 2019; ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo và mời dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ năm 2019 và Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh như sau:

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Ngày 14/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy mời số 235/GM-UBND về việc dự Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và trao tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.

Ngày 14/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 239/TB-UBND về Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018.

Ngày 23/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 225/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2018.

Ngày 16/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình tiếp công dân và Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành "Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum", Chủ tịch UBND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 như sau:

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011.

Ngày 02/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Ngày 23/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 198/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2018.

Ngày 22/10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 15/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2879/UBND-KGVX về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh bạch hầu.

Ngày 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 10/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Ban Chỉ đạo ISO).

Ngày 09/10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.

Ngày 09/10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 04/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 182/TB-UBND về việc thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ngày 03/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung danh mục khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản và khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trang trước   Trang sau
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum phụ trách. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.